Een toekomstbestendig Wlz zorglandschap

Met het meerjarenbeleid 2024 en verder faciliteren we de beweging die nodig is om onze huidige en toekomstige klanten van passende, betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen blijven voorzien.

Samen maken we de transitie naar een toekomstbestendig Wlz zorglandschap

Door het groeiend aantal klanten en de toenemende schaarste op het gebied van zorgpersoneel staat de toegankelijkheid van zorg onder druk. Beide ontwikkelingen nemen de komende jaren verder toe. Dit vraagt van ons om op een andere manier te kijken naar zorg, zodat de zorg passend, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

De benodigde verandering gaat niet vanzelf. Met alle betrokken partijen gaan we de komende jaren onderzoeken en samenwerken, zodat we de zorg slimmer en efficiënter organiseren en toewerken naar een toekomstbestendig zorglandschap. We willen anders en het kan anders. En dat gaan we samen doen!

Samen kan het beter!

De publicatie van ons inkoopbeleid is ook een moment waarop wij u bedanken voor uw inzet. Voor de uitdagingen in de langdurige zorg staan we samen. Graag geven wij u een inkijk in hoe diverse collega’s van ons zorgkantoor zich via hun dagelijks werk inzetten om u daar bij te helpen.

Inkoopbeleid sectoren

Gehandicaptenzorg

Samen maken we de transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg, zodat onze klanten kunnen blijven rekenen op passende zorg. De veranderende voorkeuren van mensen, de toenemende zorgvraag en schaarste aan zorgpersoneel vragen een grote omslag in denken en doen. Daarom zetten we ons inkoopbeleid in op de complexe en essentiële zorg, zelfredzaamheid en innovaties. We werken aan een gehandicaptenzorg waarin onze klanten, naar hun eigen kunnen, zo zelfredzaam mogelijk leven.

Geestelijke gezondheidszorg

Samen maken we de transitie naar een toekomstbestendige GGZ, zodat cliënten kunnen blijven rekenen op passende zorg. We werken daarom aan een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag nu en in de toekomst. Het bevorderen van herstelgericht werken en zelfredzaamheid is een sleutel voor de toekomst, net als het implementeren van arbeidsbesparende innovaties, zodat meer cliënten geholpen kunnen worden.

Verpleging & verzorging

Samen maken we de transitie naar een toekomstbestendig zorglandschap zodat de zorg passend, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Dit vraagt de komende jaren om transitie om de zorg toekomstbestendig te maken. Of zoals in het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) verwoord is: Het moet anders, we willen ook anders en het kan ook anders. En dat gaan we samen doen!

Introductie webinar inkoopbeleid 2024 en verder

Tijdens een live webinar op 1 juni 2023 hebben wij ons nieuwe meerjarenbeleid 2024 en verder toegelicht en vragen beantwoord. De visie op de Langdurige Zorg, de wijze waarop het inkoopbeleid is uitgewerkt, een toelichting op het beleid innovatie en de inkoopprocedure zijn tijdens dit webinar behandeld. U kunt de uitzending hier terugkijken.

Vragen die tijdens het webinar zijn gesteld worden ook opgenomen in de Nota van Inlichtingen. De antwoorden in de Nota van Inlichtingen zijn definitief.

De webinars voor GZ, GGZ en V&V kunt u op de betreffende sectorpagina’s terugkijken.

Het inkoopproces van Wlz en overige inkoop

Inkoop Wlz

Hoe verloopt het inkoopproces van Wlz voor zorgaanbieders in de sectoren V&V (ouderenzorg), GZ (gehandicapten) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg)? Wanneer kunt u een offerte indienen en wat zijn de afspraken over herschikking en nacalculatie?

Inkoopplanning Wlz

Inkoopbeleid Wlz

Herschikking & nacalculatie

Monitoren zorgkosten

Informatie voor de cliëntenraden

Overige inkoop

Zilveren Kruis Zorgkantoor verzorgt een aantal subsidieregelingen. Daarnaast maken wij ons sterk voor klantondersteuning. En doen mee aan het Experiment gehandicaptenzorg in Rotterdam. De voorwaarden voor deze regelingen staan in het betreffende inkoopbeleid:

Hulpmiddelen

Cliëntondersteuning

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor? En u mag zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk de stappen naar een overeenkomst

Uw gegevens in de Zorgatlas