Zorginkoop

Samen in beweging naar een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten. Wij nemen u graag mee in onze strategie en beleid voor de komende drie jaar.
Inkoopstrategie en -beleid 2021-2023

Zorginkoop

Samen in beweging naar een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten. Wij nemen u graag mee in onze strategie en beleid voor de komende drie jaar.
Inkoopstrategie en -beleid 2021-2023

Webinar inkoopbeleid 2021-2023

Op 29 mei hebben we een webinar georganiseerd over het Inkoopbeleid Wlz 2021 – 2023. In het webinar geven we een toelichting op het meerjarenperspectief voor de zorginkoop voor de komende drie jaar. Hierbij gaan we in op de doelen die we de komende jaren samen met u willen bereiken. Kijk hier het webinar terug. 

Bekijk de webinar-sheets (pdf, 1,6 mb)

Inkoop Wlz

Hoe verloopt het inkoopproces van Wlz voor zorgaanbieders in de sectoren V&V (ouderenzorg), GZ (gehandicapten) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg)? Wanneer kunt u een offerte indienen en wat zijn de afspraken over herschikking en nacalculatie?

Inkoopplanning Wlz

Inkoopbeleid Wlz

Herschikking & nacalculatie

Monitoren zorgkosten

Informatie voor de cliëntenraden


Overige inkoop

Zilveren Kruis Zorgkantoor verzorgt een aantal subsidieregelingen. Daarnaast maken wij ons sterk voor klantondersteuning. En doen mee aan het Experiment gehandicaptenzorg in Rotterdam. De voorwaarden voor deze regelingen staan in het betreffende inkoopbeleid.

Inkoop hulpmiddelen

Inkoop cliëntondersteuning

Inkoop cliëntenvertrouwenspersoon

Inkoop subsidieregeling extramurale behandeling 


Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor? En u mag zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk hier de stappen naar een overeenkomst

Uw gegevens in de Zorgatlas