Planning inkoop Wlz

We willen samen werken aan goede Wlz-zorg. Om onze inspanningen goed op elkaar af te stemmen publiceren we onze planning voor inkoop van Wlz-zorg. Zo weet u steeds waar u aan toe bent.

Zo ziet de planning van het zorginkoopbeleid er uit

Uiterste datum

Stap

Wie?

29 mei 2020

Bekendmaking van het beleid voor contractering van Wlz zorg 2021
Openstellen inkoopapplicatie voor inschrijving

Zorgkantoor
15 juni 2020 Mogelijkheid tot stellen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Zorgaanbieder
15 juni 2020 Vervaldatum voor aantekenen van bezwaar tegen inkoopbeleid Zorgaanbieder
26 juni 2020 Publicatie van de Nota van inlichtingen Zorgkantoor
31 juli 2020 17.00 uur Datum van inschrijving Zorgaanbieder
1 september 2020 Terugkoppeling uitkomst van de beoordeling van de inschrijving Zorgkantoor
21 september 2020 Vervaltermijn voor kortgedingprocedure tegen de uitkomst van de beoordeling van de inschrijving Zorgaanbieder
9 oktober 2020 Indien van toepassing een gesprek over contractering en voorwaarden 
Zorgkantoor en Zorgaanbieder
23 oktober 2020  Definitieve terugkoppeling inschrijving
Indien van toepassing toesturen eenjarige/meerjarige overeenkomst voor ondertekening inclusief tariefpercentage 
Zorgkantoor
6 november 2020 
Vervaltermijn voor kortgedingprocedure tegen de definitieve terugkoppeling  Zorgaanbieder
30 oktober 2020

Indienen budgetformulier 2021 via NZa portaal bij zorgkantoor en retourneren getekende overeenkomst

Zorgaanbieder
10 november 2020 Controle van ingediende budgetformulieren en doorzetting naar de NZa Zorgkantoor
13 november 2020 Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa Zorgkantoor

Meer over inkoopbeleid Wlz

Wilt u een offerte indienen?

Het invullen en indienen van de offerte gaat via onze digitale zorginkoopapplicatie.

Meer over de zorginkoopapplicatie

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid