Planning inkoop Wlz

We willen samen werken aan goede Wlz-zorg. Om onze inspanningen goed op elkaar af te stemmen publiceren we onze planning voor inkoop van Wlz-zorg. Zo weet u steeds waar u aan toe bent.

Zo ziet de planning van het zorginkoopbeleid er uit

29 mei 2019   Stap 1: Bekendmaking van aanvulling 2020 op beleid contractering van Wlz zorg 2018-2020 en het openstellen applicatie voor inschrijving
Uiterlijk 19 juni 2019  Stap 2: Mogelijkheid voor het indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen
28 juni 2019  Stap 3: Publicatie van de Nota van Inlichtingen door Zilveren Kruis Zorgkantoor
1 augustus 2019 17.00 uur  Stap 4: Uiterste datum van inschrijving/indienen instemmingsverklaring bestaande zorgaanbieders
tot en met 29 augustus 2019  Stap 5: Beoordeling inschrijving van zorgaanbieder door Zilveren Kruis Zorgkantoor
Uiterlijk 30 augustus 2019  Stap 6: Terugkoppeling voorlopige uitkomst inschrijving
3 oktober 2019  Stap 7: Gesprek over contractering en voorwaarden afgerond
Uiterlijk 10 oktober 2019  Stap 8: Definitieve terugkoppeling inschrijving door Zilveren Kruis Zorgkantoor en het toesturen eenjarige/meerjarige overeenkomst voor ondertekening
25 oktober 2019  Stap 9: Uiterste datum voor indiening budgetformulier 2020 bij Zilveren Kruis Zorgkantoor en retourneren getekende overeenkomst
Uiterlijk 13 november 2019  Stap 10: Controle van ingediende budgetformulieren door Zilveren Kruis Zorgkantoor en doorzetting naar de NZa
Voor 15 november 2019

 Stap 11: Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa


Meer over inkoopbeleid Wlz

Wilt u een offerte indienen?

Het invullen en indienen van de offerte gaat via onze digitale zorginkoopapplicatie.

Meer over de zorginkoopapplicatie

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur