Planning inkoop Wlz

We willen samen werken aan goede Wlz-zorg. Om onze inspanningen goed op elkaar af te stemmen publiceren we onze planning voor inkoop van Wlz-zorg. Zo weet u steeds waar u aan toe bent. 
Sleep de tabel om meer informatie te zien
Stap Wie? Uiterste datum
Bekendmaking van het beleid voor contractering van Wlz zorg 2022-2023 Zorgkantoor 1 juni 2023
Mogelijkheid tot stellen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Zorgaanbieder 15 juni 2023 12.00 uur
Vervaldatum voor aantekenen van bezwaar tegen inkoopbeleid Zorgaanbieder 15 juni 2023 12.00 uur
Publicatie van de Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 7 juli 2023
Openstellen Zorginkoopportaal voor inschrijving Zorgaanbieder 7 juli 2023
Vervaltermijn voor kortgedingprocedure tegen het inkoopbeleid Zorgaanbieder 27 juli 2023
Datum van inschrijving Zorgaanbieder 4 augustus 2023 17.00 uur
Terugkoppeling uitkomst van de beoordeling van de inschrijving Zorgkantoor 8 september 2023
Vervaltermijn voor kortgedingprocedure tegen de uitkomst van de beoordeling van de inschrijving en beroep op de hardheidsclausule Zorgaanbieder 28 september 2023
Indien van toepassing een gesprek over contractering en voorwaarden Zorgkantoor en Zorgaanbieder 6 oktober 2023
Definitieve terugkoppeling inschrijving
Indien van toepassing toesturen eenjarige/meerjarige overeenkomst voor ondertekening inclusief tariefpercentage
Zorgkantoor 25 oktober 2023
Uiterste datum voor indiening budgetformulier 2023 via NZa portaal bij zorgkantoor
Uiterste datum voor akkoord op de overeenkomst via acceptatie in VECOZO
Zorgaanbieder 1 november 2023
Vervaltermijn voor kortgedingprocedure tegen de definitieve terugkoppeling Zorgaanbieder 8 november 2023
Controle van ingediende budgetformulieren en doorzetting naar de NZa Zorgkantoor 14 november 2023
Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa Zorgkantoor 14 november 2023
Deadline afspraken in het kader van regionale ontwikkeling Zorgkantoor en Zorgaanbieder 1 juni 2024

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid