Planning inkoop Wlz

We willen samen werken aan goede Wlz-zorg. Om onze inspanningen goed op elkaar af te stemmen publiceren we onze planning voor inkoop van Wlz-zorg. Zo weet u steeds waar u aan toe bent.

Zo ziet de planning van het zorginkoopbeleid er uit

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Uiterste datum Stap Wie?
28 mei 2021 Bekendmaking van het beleid voor contractering van Wlz zorg 2022-2023 Zorgkantoor
17 juni 2021 12.00 uur Mogelijkheid tot stellen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Zorgaanbieder
17 juni 2021 12.00 uur Vervaldatum voor aantekenen van bezwaar tegen inkoopbeleid Zorgaanbieder
30 juni 2021 Publicatie van de Nota van inlichtingen Zorgkantoor
1 juli 2021 Openstellen zorginkoopportaal voor inschrijving Zorgaanbieder
30 juli 2021 17.00 uur Datum van inschrijving Zorgaanbieder
1 september 2021 Terugkoppeling uitkomst van de beoordeling van de inschrijving Zorgkantoor
21 september 2021 Vervaltermijn voor kortgedingprocedure tegen de uitkomst van de beoordeling van de inschrijving en beroep op de hardheidsclausule Zorgaanbieder
1 oktober 2021 Indien van toepassing een gesprek over contractering en voorwaarden Zorgkantoor en Zorgaanbieder
22 oktober 2021 Definitieve terugkoppeling inschrijving
Indien van toepassing toesturen eenjarige/meerjarige overeenkomst voor ondertekening inclusief tariefpercentage
Zorgkantoor
29 oktober 2021 Indienen budgetformulier 2021 via NZa portaal bij zorgkantoor en retourneren getekende overeenkomst Zorgaanbieder
5 november 2021 Vervaltermijn voor kortgedingprocedure tegen de definitieve terugkoppeling Zorgaanbieder
29 oktober 2021 Indienen budgetformulier 2021 via NZa portaal bij zorgkantoor en retourneren getekende overeenkomst Zorgaanbieder
12 november 2021 Controle van ingediende budgetformulieren en doorzetting naar de NZa Zorgkantoor
15 november 2021 Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa Zorgkantoor

Meer over inkoopbeleid Wlz

Wilt u een zich inschrijven voor een overeenkomst?

U kunt uw inschrijving alleen indienen via het zorginkoopportaal. Voor de zorginkoop 2022 gebruiken wij hiervoor het VECOZO zorginkoopportaal en niet meer de Zilveren Kruis inkoopapplicatie (‘Mendix’). De inkoopapplicatie blijft voorlopig wel in gebruik voor het veilig uitwisselen van bestanden.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2022-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid