Het gebruik van hulpmiddelen is onderdeel van het instellingsbudget

Hulpmiddelen die niet individueel op maat worden gemaakt vallen volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) binnen het budget van de zorginstelling. Deze hulpmiddelen worden roerende voorzieningen genoemd. Denk bijvoorbeeld aan infuuspompen, po-stoelen, tilliften, stomamaterialen en wondzorgproducten.

Sommige hulpmiddelen worden bovenbudgettair gefinancierd

Mobiliteitshulpmiddelen voor individueel gebruik en strikt persoonsgebonden hulpmiddelen worden bovenbudgettair gefinancierd. Strikt persoonsgebonden hulpmiddelen zijn:

  • Prothesen
  • Orthesen
  • Statische ligorthesen
  • Orthopedische schoenen
  • Therapeutisch elastische kousen
  • Omgevingsbesturing
  • Persoonsgebonden kleding
  • Maatwerk tilbanden 

Zilveren Kruis Zorgkantoor koopt de bovenbudgettair gefinancierde hulpmiddelen apart in

Het Zorgkantoor sluit contracten met (medisch-) facilitaire bedrijven. De bedrijven leveren in opdracht van de indiceerder van de Wlz-instelling het hulpmiddel en faciliteren de Wlz-instelling en de klant in een juist en veilig gebruik van het hulpmiddel. Het bedrijf declareert rechtstreeks bij het Zilveren kruis Zorgkantoor.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid