Een toekomstbestendig zorglandschap kán niet zonder innovaties

Innovatie voor een toekomstbestendig zorglandschap

Nederland heeft bij gelijke werkwijze tot 2040 een groot tekort aan zorgpersoneel in de langdurige zorg. Het is daarom belangrijk om samen stappen zetten op thema’s en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek. Dit stond centraal tijdens het webinar 11 maart 2022. Deze kunt u terugkijken. Ook presenteren we met gepaste trots de publicatie ‘Innovaties in de langdurige zorg voor een toekomstbestendig zorglandschap’ waarin 3 zorgaanbieders vertellen welke innovaties zij ingezet hebben op het gebied van arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast kunt u hier inspiratie opdoen met verschillende uitgaven over technologische en sociale innovaties die wij de afgelopen tijd gepubliceerd hebben.

Succesvolle initiatieven uit de praktijk

De lijst met succesvolle initiatieven uit de praktijk die u op deze website vindt bestaan uit digitale en niet digitale innovaties die waarde toevoegen in het zorgproces en een positief effect hebben op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg. We vullen deze continu aan met initiatieven die zich in de praktijk bewezen hebben.

Samenwerken in de regio is cruciaal voor de toekomst

Voor een toekomstbestendig zorglandschap moeten we de zorg zo organiseren dat mensen die dat nodig hebben in elke regio langdurige zorg kunnen ontvangen. Een regio-specifieke aanpak daarom cruciaal.

Publicatie: Innovaties in de langdurige zorg voor een toekomstbestendig zorglandschap

Philadelphia, ZuidOostZorg & RIBW Overijssel vertellen welke sociale en technologische innovaties zij inzetten en hoe zij zijn omgegaan met uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarktproblematiek.

Financiële ondersteuning innovatie

Zilveren Kruis heeft 4 stichtingen die (Wlz) zorgaanbieders kunnen benaderen voor financiële ondersteuning om innovatieve projecten te realiseren en te implementeren. Innovatie is namelijk essentieel voor nu en de toekomst. Daarom ondersteunt en stimuleert Zilveren Kruis graag innovaties voor bijvoorbeeld digitale zorg en het verplaatsen van zorg naar huis. Zo ontstaat meer capaciteit en ruimte voor zorg en aandacht van zorgaanbieders aan klanten.

Meer over de stichtingen

Webinar

'Innovatieve oplossingen in de langdurige zorg voor een toekomstbestendig zorglandschap'

Vrijdag 11 maart 2022 heeft het webinar ‘Innovatieve oplossingen in de langdurige zorg voor een toekomstbestendig zorglandschap’ plaatsgevonden. Doel van het webinar: zorgaanbieders enthousiasmeren en inspireren om ook sociale en technologische innovaties in te zetten in hun organisatie.

Bekijk het webinar terug

Innovaties als oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek

We hebben het al vaak gehoord: tot 2040 stijgt de zorgvraag in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg terwijl het aantal zorgprofessionals sterk daalt. Maar hoe groot zijn deze uitdagingen precies?

Amaris Zorggroep: Fysieke en digitale zorg smelten samen

“We moeten met andere ogen naar de zorg kijken als we deze houdbaar willen houden”. Een interview met onder andere Marie-Louise Hoogeveen, manager Zorg Thuis van Amaris Zorggroep. Op basis van eigen ervaringen en die van cliënten innoveert Amaris haar zorg continu, zowel in aanpak als in toepassing van zorgtechnologie.

Visie op innovatie

In deze film vertellen Cécile Boot (Bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit) en Rosan Oostveen (Manager Strategie & Analyse Zilveren Kruis Zorgkantoor) over hun visie op de arbeidsmarktproblematiek en hoe innovaties kunnen bijdragen aan oplossingen.

Innoveren met meerwaarde voor bewoner én medewerker

Omdat de zorgsector flink wat uitdagingen kent, ontwikkelde Careyn een breed programma voor innovatie dat is gericht op het leveren van zorg die duurzaam stand houdt.

De werkvloer, een schatkamer van ideeën

Zorgaanbieder Reinaerde in de regio Utrecht maakt werk van het ‘binden, boeien en waarderen’ van medewerkers. Want medewerkers die het naar hun zin hebben, zich gehoord en gewaardeerd voelen, dragen bij aan een sector waar mensen graag lang willen werken.

Innovaties in coronatijd: voorbeelden, inspiratie en tips

Wij geloven dat innovaties van grote meerwaarde zijn in de zorg. Om de zelfredzaamheid van klanten te verhogen en om de zorg slimmer in te richten. Vanwege een groot personeelstekort dat de komende jaren alleen maar toeneemt, is innovatie belangrijker dan ooit.

Lees de special innovaties in coronatijd

Innovatie is ook: zorgen voor elkaar

Het oplopende tekort aan personeel in de zorgsector maakt innoveren noodzakelijk. Je ziet al dat zorgaanbieders hun organisaties anders gaan inrichten. Dat ze technologische innovaties inzetten om capaciteit van zorgprofessionals vrij te spelen voor de toestroom aan cliënten. Maar er is een derde element dat we niet mogen vergeten als we nadenken over de zorg van de toekomst: het zorgen voor elkaar.

Meer over innovatie is ook: zorgen voor elkaar

Zorg in zelf gekozen woonomgeving

Ruim driekwart van de klanten in de Wlz ontvangt intramurale zorg. We weten dat sommige klanten liever zorg ontvangen in een zelf gekozen woonomgeving, maar dat het aanbod daarvoor ontbreekt. Daarom stimuleren we zorgaanbieders om zorg in een passende woonomgeving mogelijk te maken. We hebben in deze bijlage innovatieve voorbeelden uitgewerkt die succesvol zijn gebleken bij andere zorgaanbieders. Dit document bevat ook algemene tips die u kunnen helpen om innovaties te implementeren.

Naar innovaties passende woonomgeving (pdf)

Meer tijd voor zorg

Door innovatie kan meer tijd beschikbaar komen voor de zorg. Wij geloven dat innovaties van grote meerwaarde zijn in de zorg. Om de zelfredzaamheid van klanten te verhogen en om de zorg slimmer in te richten. Met de voorbeelden van innovaties voor de aanpak van arbeidsmarktproblematiek stimuleren en ondersteunen we zorgaanbieders om innovaties in te zetten die bijdragen aan de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek.

Naar voorbeelden innovaties (pdf)