Zorgkantoren contracteren onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2024-2025

Clientondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe Zilveren Kruis zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2024-2025.

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2024-2025, de bestuursverklaring en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

Ga naar de inkoopdocumenten onafhankelijke cliëntondersteuning

In de Nota van inlichtingen staan de correcties

Naar aanleiding van vragen van OCO-organisaties over het inkoopbeleid 2024-2025, hebben we correcties en aanvullingen opgenomen.

Bekijk de Nota van inlichtingen 2024-2025 (pdf)

De inkoopronde 2024

U kunt zich inschrijven tot en met 1 augustus 2023, 17.00 uur.

In hoofdstuk 6 van het inkoopbeleid OCO 2024-2025 staat hoe u dat doet. In het inkoopbeleid OCO 2023-2024 en de overeenkomst 2024 staat welke informatie Zilveren Kruis Zorgkantoor van u nodig heeft als onderbouwing van uw inschrijving.

Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2023 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak er gemaakt kan worden voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2024.

Dit is het contracteerproces

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Fase Wie Datum
Publicatie addendum op landelijk inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning en start inschrijving Zorgkantoor 1 juni 2023
Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen OCO organisatie Tot uiterlijk 17 juni 2023, 12.00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 30 juni 2023
Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning OCO organisatie Uiterlijk 1 augustus 2023, 17.00 uur
Beoordeling door zorgkantoren Zorgkantoor Vanaf 2 augustus 2023
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen Zorgkantoor 15 september 2023
Mogelijkheid tot bezwaar OCO organisatie 29 september 2023
Uiterste moment van reactie op bezwaar Zorgkantoor 15 oktober 2023
Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Zorgkantoor oktober 2023
Ingangsdatum overeenkomst OCO organisatie 1 januari 2024

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar het inkoopbeleid