Zorgkantoren contracteren onafhankelijke cliƫntondersteuning voor 2021

Clientondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe Zilveren Kruis zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2021.

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2018-2020, het addendum 2021 en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

Ga naar de inkoopdocumenten onafhankelijke cliëntondersteuning

In de Nota van inlichtingen staan de correcties

Naar aanleiding van vragen van OCO-organisaties over het inkoopbeleid 2021, hebben we correcties en aanvullingen opgenomen in het Addendum 2021 op het Inkoopkader OCO 2018-2020.

Bekijk de Nota van inlichtingen Addendum 2021

De inkoopronde 2021 voor OCO-organisaties die in 2020 een contract hebben

De zorgkantoren hebben besloten om de bestaande overeenkomsten voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz met 1 jaar te verlengen.

Als u voor een verlenging in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u de Instemmingsverklaring 2021 in te vullen en voor 31 juli 2020 naar ons toe te sturen. Op 14 november informeren wij u over de financiële afspraken voor 2020. U ontvangt in oktober een Addendum op uw overeenkomst.

Tijdschema

Sluiting indienen Instemmingsverklaring 2021
vrijdag 31 juli 2020 om 17.00 uur
Beoordeling door zorgkantoren
1 augustus tot 14 september 2020
Bekendmaking budgetplafond 2021
14 september 2020
Mogelijkheid tot bezwaar
tot 28 september 2020 17.00 uur
Sluiten addendum op de overeenkomst en bekendmaking budgetplafond 2021 oktober 2020

 

U ontvangt uiterlijk 1 juni 2020 van ons een brief over bovenstaande procedure.

De inkoopronde 2020 voor nieuwe organisaties

Er is per zorgkantoorregio ruimte voor maximaal 4 organisaties. Klik hier voor een overzicht van de organisaties die op dit moment actief zijn in de regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2021 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze cliënten in een regio waar nog ruimte is voor nieuwe organisaties, dan kunt u inschrijven.

In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020, het Addendum 2021 en de overeenkomst 2021 staat welke informatie wij willen ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving.

Ga naar de inkoopdocumenten onafhankelijke cliëntondersteuning

Stuur uw aanmelding en bijhorende documenten per e-mail op.

Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 14 september 2020 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2021.

Met nieuwe organisaties sluiten wij overeenkomsten voor één jaar.

Tijdschema

Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving vrijdag 29 mei 2020
Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning
vrijdag 31 juli 2020 om 17.00 uur
Beoordeling door Zorgkantoren
vanaf maandag 3 augustus 2020
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen en het budgetplafond voor uw organisatie
maandag 14 september 2020
Mogelijkheid voor bezwaar
tot maandag 28 september 2020 17.00 uur
Beantwoording bezwaren door Zorgkantoor
maandag 12 oktober 2020 17.00 uur
Sluiten overeenkomst inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning
gedurende oktober 2020
Ingangsdatum overeenkomst
vrijdag 1 januari 2021

 

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2022-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid