Monitoring zorgkosten

We geven u inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten gedurende het jaar. Daarmee kunt u de benutting van de contracteerruimte monitoren.

Maandelijkse cijfers

Elke maand geven wij aan of de verwachte productie past binnen de verwachte beschikbare contracteerruimte. Zo heeft u gedurende het jaar duidelijkheid over het productieniveau dat verwerkt kan worden in de definitieve productieafspraak 2023. Wij proberen zo goed mogelijk inzichtelijk te maken of en welke risico’s wij voor u verwachten.

17 april 2023 Periode 2 
22 mei 2023 Periode 3
15 juni 2023 Periode 4
24 juli 2023 Periode 5
21 augustus 2023 Periode 6
18 september 2023 Periode 7
23 oktober 2023 Periode 8
20 november 2023 Periode 9
21 december 2023 Periode 10
22 januari 2024 Periode 11
19 februari 2024 Periode 12

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid