Monitoring zorgkosten

We geven u inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten gedurende het jaar. Daarmee kunt u de benutting van de contracteerruimte monitoren.

Maandelijkse cijfers

Elke maand geven wij aan of de verwachte productie past binnen de verwachte beschikbare contracteerruimte. Zo heeft u gedurende het jaar duidelijkheid over het productieniveau dat verwerkt kan worden in de definitieve productieafspraak 2024. Wij proberen zo goed mogelijk inzichtelijk te maken of en welke risico’s wij voor u verwachten.

De tweemaandelijkse monitor

Deze monitor staat periodiek voor u klaar in de inkoopapplicatie Mendix File. Reageer alstublieft altijd, ook als u de cijfers herkent. Met uw reactie zorgt u dat wij eventuele verwachte tekorten eerder aan zien komen en u daarover beter kunnen informeren. Daarnaast nemen wij eventuele voorziene tekorten mee in gesprekken met de NZa en VWS, zodat ook bij hen een mogelijk tekort op de Wlz tijdig wordt gesignaleerd. We hebben voor u een film gemaakt met toelichting op dit proces en het reactieformat.

Naar de film tweemaandelijkse monitor

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid