Informatie voor de cliƫntenraden

Iedere zorgaanbieder heeft een cliëntenraad. Zilveren Kruis Zorgkantoor vindt klanten en raden die hen vertegenwoordigen erg belangrijk. We betrekken cliëntenraden dan ook graag bij de inkoopafspraken met zorgaanbieders. We gaan graag samen met cliënten(raden) op weg naar de best passende zorg.

Inkoopbeleid Wlz

Zorgkantoren willen met zorgaanbieders afspraken maken die zorgen voor nog betere zorg en ondersteuning. Wij vragen zorgaanbieders hun cliëntenraad actief te betrekken bij de zorginkoop. We willen samen met cliënt- en familievertegenwoordiging èn zorgaanbieders werken aan de best passende zorg voor iedereen in de Wlz. Daarom informeren we cliëntenraden over ons inkoopbeleid.

Regionale bijeenkomsten

In regionale bijeenkomsten spreken wij met cliëntenraden over de zorginkoop voor de Wlz en over klantondersteuning. We willen graag van gedachten wisselen over ons inkoopbeleid. En we gebruiken de feedback om ons beleid verder vorm te geven. Ook praat het Zorgkantoor graag met de cliëntenraad over wat de klanten merken van de gemaakte afspraken met het Zorgkantoor. 

Informatie over bijeenkomsten voor cliëntenraden (aankondigingen of verslagen) vindt u onder nieuwsberichten en in de volledige planning.

Wat kunnen cliëntraden nog meer doen?

We vinden het belangrijk dat zorgaanbieders en cliëntenraden in gesprek zijn. Het zou mooi zijn als zorgaanbieder en cliëntenraad samen steeds de zorg evalueren met aandacht voor wat cliënten belangrijk vinden.

Samen kunnen zorgaanbieder en cliëntenraden verbeterplannen maken met goed omschreven en meetbare resultaten. De zorgaanbieder voert de plannen uit. Na samen evalueren van de behaalde resultaten gaat de zorgaanbieder aan de slag met gedeelde conclusies.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid