Nieuwe zorgaanbieders

Wilt u aan de slag als nieuwe zorgaanbieder in de Wet langdurige zorg (wlz)? Of levert u deze zorg al in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) en wilt u overstappen naar zorg in natura (ZN)? Dan is het mogelijk om u in te schrijven voor een overeenkomst met Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden waaraan nieuwe zorgaanbieders moeten voldoen en hoe u zich kun inschrijven voor een overeenkomst. 

Vaste inkoopprocedure

In ons inkoopbeleid staat de standaard inkoopprocedure vermeld. 

De voorwaarden voor nieuwe zorgaanbieders

op 1 juni van ieder jaar publiceren wij per sector ons inkoopbeleid. 

Beoordelingsprocedure

Na ontvangst van uw inschrijving via VECOZO nemen wij deze in behandeling. 

Vervolgstappen

Wanneer u in aanmerking bent gekomen voor een overeenkomst, is het belangrijk dat u de vervolgstappen zo snel mogelijk onderneemt. 

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid