Nieuwe zorgaanbieders

Hier vindt u informatie over het aangaan van een overeenkomst Wlz met Zilveren Kruis Zorgkantoor.

In 3 stappen op weg naar een overeenkomst met ons.

Stap 1. Vraag een WTZi - toelating aan

Zorgaanbieders die Wlz - zorg willen aanbieden moeten aan bepaalde eisen voldoen.In de Wet Toelating Zorginstellingen(WTZi) zijn toelatingseisen vastgelegd. U moet een WTZi - toelating aanvragen wanneer u:

  • Een nieuwe instelling opricht om zorg te leveren ten laste van de Zvw of Wlz.
  • Of zorg aan gaat bieden die niet in uw huidige toelating is verwerkt(zoals een nieuwe Wlz - functie).
  • Of het aantal plaatsen waarvoor u bent toegelaten wilt wijzigen, de naam of het adres van uw instelling gaat wijzigen.

Bij wie moet ik de WTZi - toelating aanvragen?

Het ministerie van VWS verleent de toelatingen. Toelatingen worden behandeld door de afdeling Toelating zorginstellingen van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg(CIBG). Een aanvraag dient u in met de aanvraagformulieren 'nieuwe toelating' of 'wijziging toelating'. Deze formulieren kunt u downloaden op dezelfde website. De behandeltermijn is 16 weken. Hier vindt u ook informatie over de regelgeving en procedures.

Stap 2. Hoe krijg ik een overeenkomst Wlz met Zilveren Kruis zorgkantoor?

Wij willen gelijke kansen op de zorgmarkt voor nieuwe en eerder gecontracteerde zorgaanbieders. Voorwaarde is dat u voldoet aan alle geschiktheid- en gunningseisen zoals die staan in ons inkoopbeleid. Wanneer u wilt inschrijven voor een Wlz-overeenkomst, meldt u zich met dit formulier (.xlsm) bij ons aan. U ontvangt vervolgens van ons informatie over de inschrijving via het Zorginkoopportaal en u ontvangt de inloggegevens voor de inkoopapplicatie. Via de inkoopapplicatie ontvangt u (onder andere) de terugkoppeling van uw inschrijving.

Onderdeel van de overeenkomst zijn de productieafspraken

De productieafspraken dient Zilveren Kruis Zorgkantoor in bij de NZa met een budgetformulier. Voorwaarde voor het indienen van het budgetformulier is dat u een inlogcode heeft voor toegang tot het webportaal van de NZa. Hiervoor is het nodig dat u een NZA - code aanvraagt. Bij de aanvraag moet u een zorgkantoorregio invullen. Vul hier het contracterend zorgkantoor in. In de terugkoppelingsbrief van de offertebeoordeling informeren we u wanneer u het budgetformulier moet indienen.

Stap 3. Ik heb een overeenkomst, hoe nu verder?

Als zorgaanbieder neemt u deel aan het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer. U heeft daarvoor het volgende nodig:

  • Geschikte softwareprogramma voor iWlz-berichten en declaratieberichten
  • Een VECOZO certificaat
  • Een AGB-code

Meer informatie voor nieuwe zorgaanbieders leest u in de presentatie (pptx).

Waarom heb ik een VECOZO certificaat nodig?

VECOZO is de organisatie die aangewezen is om de volgende communicatiekanalen te beheren:

  • Het VECOZO - schakelpunt(VSP). Deze gebruikt u voor het iwlz - berichtenverkeer
  • Het Elektronisch Declaratie Portaal(EDP). Deze gebruikt u voor het declaratieverkeer

Voor het VSP én het EDP vraagt u toegang aan bij VECOZO. Op de website van VECOZO vindt u alle informatie over het aanvragen van certificaten en contactgegevens van VECOZO.

Waarom heb ik een AGB - code nodig?

Voor het iWlz - berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer heeft u een AGB - code nodig. Het aanvragen van een nieuwe AGB - code kan via Vektis. Om in aanmerking te komen voor een AGB-code moet uw instelling in het bezit te zijn van een WTZi toelating. Meer informatie vindt u op AGBcode.nl.

Bij deze aanvraag moet u ook een zorgkantoorregio invullen. Vul hier dezelfde regio in als u heeft ingevuld bij de aanvraag van de NZa-code.

Vragen over iWlz?

Met vragen over het iWlz - berichtenverkeer kunt u terecht bij de helpdesk iWlz.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2022-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid