Inkoopbeleid Wlz

Voor het leveren van Wlz-zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de procedure voor contractering staan in ons zorginkoopbeleid. We hebben vanaf 2024 apart inkoopbeleid voor 3 sectoren: Verpleging en Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Inkoopbeleid

Het zorgkantoorspecifieke inkoopbeleid is een uitwerking van de landelijke inkoopvisie voor alle zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis en dient in samenhang met het landelijke Inkoopvisie gelezen te worden.

Bekijk alle documenten op de downloadpagina 

Wilt u deelnemen aan de zorginkoop 2025?

Vanaf maandag 1 juli 2024 is het VECOZO portaal geopend. Via dit portaal dient u uw inschrijving bij ons in. De inkoop sluit 31 juli 2024 om 17.00 uur exact. Dien uw inschrijving tijdig in en upload alle gevraagde documenten. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnenkomen nemen wij niet meer in behandeling.

Ook als u al een overeenkomst heeft, moet u zich inschrijven via het zorginkoopportaal. Zorgaanbieders met een meerjarige Wlz overeenkomst (tot en met 2026) dienen daarbij een instemmingsverklaring in. Zorgaanbieders met een éénjarige overeenkomst (2024) dienen bij inschrijving de bestuursverklaring in.

U dient deze in via het zorginkoopportaal:

  • Bestaande zorgaanbieders bij een ander zorgkantoor die nieuw zijn voor Zilveren Kruis dienen een ondertekende bestuursverklaring in, samen met een beknopt ondernemingsplan (tenminste het bedrijfs- en financieel plan).
  • Nieuwe zorgaanbieders leveren naast de ondertekende bestuursverklaring bijlagen aan ter onderbouwing.

Zorgt u ervoor dat u tijdig deze gegevens via het zorginkoopportaal aanlevert.

Meer over de zorginkoopportaal

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar het inkoopbeleid