Inkoopbeleid Wlz

Voor het leveren van Wlz-zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de initiële productieafspraken staan in ons zorginkoopbeleid. Het Wlz inkoopkader voor 2018-2020 geldt voor de 3 sectoren: Verpleging en Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Inkoopkaders

Er is een inkoopkader voor zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben met 1 van de zorgkantoren voor het leveren van Wlz-zorg. Voor nieuwe zorgaanbieders is er een eigen inkoopkader. Lees meer over de Wlz voor nieuwe zorgaanbieders.

Deze inkoopkaders bestaan uit drie delen:

  • Managementsamenvatting met informatie op hoofdlijnen
  • Deel 1 - Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 -2020 (landelijk)
  • Deel 2 - Kader voor contractering Wlz 2018 – 2020 (specifiek voor Zilveren Kruis Zorgkantoor)

Bekijk alle documenten op de downloadpagina

Aanvullingen 2020 op het inkoopbeleid 2018-2020

Het Wlz inkoopkader voor 2018-2020 blijft in 2020 van toepassing. Er zijn in 2020 wel aanvullingen op het landelijk en zorgkantoorspecifiek beleid. Ontwikkelingen vragen hierom.

Lees de contouren zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020 

Wilt u deelnemen aan de zorginkoop 2020?

Vanaf vrijdag 31 mei 2019 is de zorginkoopapplicatie Mendix beschikbaar. Met de zorginkoopapplicatie dient u een offerte bij ons in. De inkoop sluit donderdag 1 augustus 2019 om 17:00 uur exact. Vul de offerte tijdig in en upload alle gevraagde documenten. Offertes die na de sluitingsdatum binnenkomen nemen wij niet meer in behandeling.

Ook als u al een overeenkomst heeft, moet u inschrijven via de inkoopapplicatie. Als u in 2019 een éénjarige overeenkomst heeft, dan is de bestuursverklaring van toepassing. Als u een meerjarige overeenkomst heeft ontvangen wij graag een ondertekende instemmingsverklaring van u. Zorgt u ervoor dat u tijdig deze gegevens via de zorginkoopapplicatie aanlevert.

Bekijk de planning voor de inkoop van Wlz-zorg

Meer over de zorginkoopapplicatie

Wilt u deelnemen aan de zorginkoop 2019?

U kunt tussentijds inschrijven voor een overeenkomst als aannemelijk is dat u in 2019 nog zorg gaat leveren. De procedure voor tussentijdse contractering in de periode 2018-2020 vindt u in het inkoopkader. Tussentijds inschrijven tot 1 augustus van het jaar mogelijk is.

Landelijk beleidskader

Het landelijk beleidskader maakt onderdeel uit van het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg. In het document zijn thema’s opgenomen die meer toelichting behoeven. We geven wijzigingen op inkoopthema’s aan en beschrijven welke aanvullende voorwaarden en richtlijnen er vanuit de zorgkantoren zijn op de huidig geldende wet- en regelgeving.

Lees meer over het beleidskader

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur