Inkoopbeleid Wlz

Voor het leveren van Wlz-zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de procedure voor contractering staan in ons zorginkoopbeleid. Het Wlz inkoopkader voor 2021-2023 geldt voor de 3 sectoren: Verpleging en Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Inkoopbeleid

Het zorgkantoorspecifieke inkoopbeleid is een uitwerking van het landelijke inkoopkader voor alle zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis (inclusief Friesland) en dient in samenhang met het Landelijke Inkoopkader gelezen te worden.

Bekijk alle documenten op de downloadpagina 

Wilt u deelnemen aan de zorginkoop 2021?

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 is de zorginkoopapplicatie Mendix beschikbaar. Met de zorginkoopapplicatie dient u uw inschrijving bij ons in. De inkoop sluit vrijdag 31 juli 2020 om 17.00 uur exact. Dien uw inschrijving tijdig in en upload alle gevraagde documenten. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnenkomen nemen wij niet meer in behandeling.

Ook als u al een overeenkomst heeft, moet u inschrijven via de inkoopapplicatie. Voor alle zorgaanbieders is de bestuursverklaring van toepassing.

  • Bestaande zorgaanbieders dienen zonder nadere bijlagen een ondertekende bestuursverklaring in, in de digitale inkoopapplicatie.
  • Bestaande zorgaanbieders bij een ander zorgkantoor die nieuw zijn voor Zilveren Kruis dienen een ondertekende bestuursverklaring in, samen met een beknopt ondernemingsplan (tenminste het bedrijfs- en financieel plan).
  • Nieuwe zorgaanbieders leveren naast de ondertekende bestuursverklaring bijlagen aan ter onderbouwing.

Zorgt u ervoor dat u tijdig deze gegevens via de zorginkoopapplicatie aanlevert.

Bekijk de planning voor de inkoop van Wlz-zorg

Meer over de zorginkoopapplicatie

Nieuwe zorgaanbieders

Heeft u nog geen overeenkomst met ons? Lees meer over de Wlz voor nieuwe zorgaanbieders.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid