Inkoopbeleid Wlz

Voor het leveren van Wlz-zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de procedure voor contractering staan in ons zorginkoopbeleid. Het Wlz inkoopkader voor 2022-2023 geldt voor de 3 sectoren: Verpleging en Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Inkoopbeleid

Het zorgkantoorspecifieke inkoopbeleid is een uitwerking van het landelijke inkoopkader voor alle zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis (inclusief Friesland) en dient in samenhang met het Landelijke Inkoopkader gelezen te worden.

Bekijk alle documenten op de downloadpagina 

Wilt u deelnemen aan de zorginkoop 2022?

Vanaf donderdag 1 juli 2021 is het VECOZO portaal geopend. Via dit portaal dient u uw inschrijving bij ons in. De inkoop sluit vrijdag 30 juli 2021 om 17.00 uur exact. Dien uw inschrijving tijdig in en upload alle gevraagde documenten. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnenkomen nemen wij niet meer in behandeling.

Ook als u al een overeenkomst heeft, moet u zich inschrijven via het zorginkoopportaal. Voor alle zorgaanbieders is de bestuurs- of instemmingsverklaring van toepassing en dient u deze in via het zorginkoopportaal:

  • Bestaande zorgaanbieders met een meerjarige overeenkomst dienen een ondertekende instemmingsverklaring in.
  • Bestaande zorgaanbieders met een eenjarige overeenkomst dienen zonder nadere bijlagen een ondertekende bestuursverklaring in.
  • Bestaande zorgaanbieders bij een ander zorgkantoor die nieuw zijn voor Zilveren Kruis dienen een ondertekende bestuursverklaring in, samen met een beknopt ondernemingsplan (tenminste het bedrijfs- en financieel plan).
  • Nieuwe zorgaanbieders leveren naast de ondertekende bestuursverklaring bijlagen aan ter onderbouwing.

Zorgt u ervoor dat u tijdig deze gegevens via het zorginkoopportaal aanlevert.

Bekijk de planning voor de inkoop van Wlz-zorg

Meer over de zorginkoopportaal

Nieuwe zorgaanbieders

Heeft u nog geen overeenkomst met ons? Lees meer over de Wlz voor nieuwe zorgaanbieders.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2022-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid