Eigen bijdrage betalen

Voor de meeste langdurige zorg van de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. Tenminste als u 18 jaar of ouder bent. Mensen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. Het Zorgkantoor geeft uw gegevens door aan het CAK. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage.

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald?

Het maakt uit of u thuis woont of in een zorginstelling. Ook is van belang of u jonger of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd bent. En of u getrouwd, samenwonend of alleenstaand bent.

Uw woonsituatie en uw verzamelinkomen bepalen uw eigen bijdrage. Verzamelinkomen is een belastingwoord. Het betekent een optelsom van de inkomsten van u en uw partner in de belastingboxen 1, 2 en 3.

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. U betaalt vanaf het moment dat u naar de zorginstelling gaat. Of vanaf het moment dat u de zorg thuis ontvangt.

Hoeveel is uw eigen bijdrage?

U betaalt voor een volledig pakket thuis de lage eigen bijdrage aan het CAK. U blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor uw woonkosten. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de lage en hoge eigen bijdrage. U kunt er ook zelf uw eigen bijdrage berekenen. Dat is een inschatting van wat u gaat betalen.

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u een schatting van uw eigen bijdrage berekenen? Dat kan met de rekenhulp op de website van het CAK. Daarmee krijgt u een idee wat de maandelijkse kosten van uw langdurige zorg worden.