Rekenmodule

Wat is een rekenmodule?

De rekenmodule is een hulpmiddel voor zorgaanbieders die zorg in natura (ZIN) leveren. ZIN-zorgaanbieders gebruiken de rekenmodule om te berekenen of uw zorg in uw zorgprofiel past. Als u een combinatie wilt van ZIN en een persoonsgebonden budget (pgb), wordt aan de hand van de rekenmodule berekent hoeveel pgb er overblijft naast de ZIN (of andersom).

Wanneer gebruik ik de rekenmodule?

U vult samen met uw ZIN-zorgaanbieder(s) de rekenmodule in als u een combinatie van ZIN en een pgb wilt. Of als u wilt dat deze verdeling anders wordt.

Hoe werkt de rekenmodule?

U vult de rekenmodule in samen met uw ZIN-zorgaanbieder. Uw ZIN-zorgaanbieder kent de rekenmodule en helpt bij het invullen. De rekenmodule werkt verschillend bij een Modulair Pakket Thuis (MPT), Volledig Pakket Thuis (VPT) of als u woont in een instelling. Lees hieronder verder bij de situatie die voor u van toepassing is.

 

Samen met uw ZIN-zorgaanbieder vult u in de rekenmodule uw zorgprofiel in. Bij 'budget extramurale ruimte' komt het weekbudget te staan wat hoort bij uw zorgprofiel. Bij een combinatie van pgb en MPT vult uw ZIN-zorgaanbieder in welke zorg u gemiddels per week krijgt binnen het MPT. Dit wordt omgerekend naar kosten per week. De kosten voor ZIN worden van het 'budget extramurale ruimte' afgetrokken. Wat er overblijft, is beschikbaar voor pgb per week. U kunt dit pgb per week omrekenen naar een jaarbudget: weekbudget / 7 dagen * 365 dagen.

Er zijn uitzonderingen waarin u meer budget voor het pgb overhoudt dan dat in de rekenmodule staat:

  • Als u ‘behandeling individueel’ in ZIN krijgt.
  • Als u een zorgprofiel VG, LG ZGaud en ZGvis hebt en naar een ZIN-dagbesteding of ZIN-dagbehandeling gaat.
 

Let op: u kunt alleen pgb krijgen voor dagbesteding als u een zorgprofiel VG, LG, ZGaud of ZGvis heeft.

Heeft een ander zorgprofiel? Dan regelt uw ZIN-aanbieder al uw zorg en is een pgb niet mogelijk.

Samen met uw ZIN-zorgaanbieder vult u in de rekenmodule uw zorgprofiel in. Krijgt u VPT of woont u in een zorginstelling en wilt u daarnaast uw pgb voor de dagbesteding? Uw ZIN-zorgaanbieder vult dan in welke zorg u krijgt binnen het VPT.

Krijgt u geen dagbesteding in ZIN en wilt u de dagbesteding volledig uit een pgb betalen? Dan krijgt u het pgb-bedrag wat staat onder BEG GR bij uw zorgprofiel in de Toekenningstabel Pgb Wlz (pdf).

Krijgt u een deel van uw dagbesteding in ZIN? Dan kan de rekenmodule niet gebruikt worden om uw pgb te berekenen. Uw ZIN-zorgaanbieder geeft wel via de rekenmodule door hoeveel dagdelen dagbesteding u krijgt in ZIN. Dit aantal dagdelen worden afgetrokken van het pgb-bedrag wat staat onder BEG GR bij uw zorgprofiel in de Toekenningstabel Pgb Wlz (pdf).

 

Uw ZIN-zorgaanbieder stuurt de rekenmodule naar het zorgkantoor

De ZIN-zorgaanbieder geeft in de rekenmodule aan of de aanvraag met u is afgestemd. Hierna stuurt de ZIN-zorgaanbieder de rekenmodule naar ons toe. Zij doen dit via het beveiligde Wlz-systeem. Als in de rekenmodule is ingevuld dat de zorg met u is afgestemd, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de zorg die de ZIN-zorgaanbieder aanvraagt en met de ingangsdatum van de wijziging. Komt u er niet uit met uw ZIN-zorgaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Nadat wij de rekenmodule hebben ontvangen nemen wij contact met u op

Wanneer wij vragen hebben naar aanleiding van de rekenmodule nemen wij contact met u op.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen