Rekenmodule

Wat is een rekenmodule?

De rekenmodule is een hulpmiddel voor zorgaanbieders die zorg in natura (ZIN) leveren. ZIN-zorgaanbieders gebruiken de rekenmodule om te berekenen of uw zorg in uw zorgprofiel past. Als u een combinatie wilt van ZIN en een persoonsgebonden budget (pgb), wordt aan de hand van de rekenmodule berekent hoeveel pgb er overblijft naast de ZIN (of andersom).

Wanneer gebruik ik de rekenmodule?

U vult samen met uw ZIN-zorgaanbieder(s) de rekenmodule in als u een combinatie van ZIN en een pgb wilt. Of als u wilt dat deze verdeling anders wordt.

Hoe werkt de rekenmodule?

U vult de rekenmodule in samen met uw ZIN-zorgaanbieder. Uw ZIN-zorgaanbieder kent de rekenmodule en helpt bij het invullen. De rekenmodule werkt verschillend bij een Modulair Pakket Thuis (MPT), Volledig Pakket Thuis (VPT) of als u woont in een instelling. Lees hieronder verder bij de situatie die voor u van toepassing is.

Samen met uw ZIN-zorgaanbieder vult u in de rekenmodule uw zorgprofiel in. Bij 'budget extramurale ruimte' komt het weekbudget te staan wat hoort bij uw zorgprofiel. Bij een combinatie van pgb en MPT vult uw ZIN-zorgaanbieder in welke zorg u gemiddeld per week krijgt binnen het MPT. Dit wordt omgerekend naar kosten per week. De kosten voor ZIN worden van het 'budget extramurale ruimte' afgetrokken. Wat er overblijft, is beschikbaar voor pgb per week. U kunt dit pgb per week omrekenen naar een jaarbudget: weekbudget / 7 dagen * 365 dagen.

Er zijn uitzonderingen waarin u meer budget voor het pgb overhoudt dan dat in de rekenmodule staat:

  • Als u ‘behandeling individueel’ in ZIN krijgt.
  • Als u een zorgprofiel VG, LG ZGaud en ZGvis hebt en naar een ZIN-dagbesteding of ZIN-dagbehandeling gaat.

Let op: u kunt alleen pgb krijgen voor dagbesteding als u een zorgprofiel VG, LG, GGZ-W, ZGaud of ZGvis heeft.

U woont in een zorginstelling of krijgt zorg in de vorm van een VPT. U kunt daarnaast uw dagbesteding regelen met een pgb. U kunt ook een deel van de dagbesteding regelen met een pgb. De zorginstelling of VPT-zorgaanbieder kan ook een deel van de dagbesteding regelen.

De zorginstelling of VPT-zorgaanbieder vult in beide gevallen samen met u de rekenmodule in. Daarin zet de ZIN-zorgaanbieder welke zorg hij gaat leveren. Het Zorgkantoor zoekt na ontvangst van de rekenmodule voor u uit hoeveel van uw budget daarnaast nog beschikbaar is voor uw pgb voor de dagbesteding. U krijgt van het Zorgkantoor een beschikking met uw pgb-bedrag. De zorginstelling of VPT-zorgaanbieder moet dit ook met u bespreken.

 

Uw ZIN-zorgaanbieder stuurt de rekenmodule naar het zorgkantoor

De ZIN-zorgaanbieder geeft in de rekenmodule aan of de aanvraag met u is afgestemd. Hierna stuurt de ZIN-zorgaanbieder de rekenmodule naar ons toe. Zij doen dit via het beveiligde Wlz-systeem. Als in de rekenmodule is ingevuld dat de zorg met u is afgestemd, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de zorg die de ZIN-zorgaanbieder aanvraagt en met de ingangsdatum van de wijziging. Komt u er niet uit met uw ZIN-zorgaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Nadat wij de rekenmodule hebben ontvangen nemen wij contact met u op

Wanneer wij vragen hebben naar aanleiding van de rekenmodule nemen wij contact met u op.