Fraude of onrechtmatig gebruik pgb melden

Denkt u dat er gefraudeerd wordt met een pgb? Of dat een pgb verkeerd of niet volgens de wet gebruikt wordt? Meld dit dan bij ons. Wordt er gefraudeerd met uw eigen pgb? Doe dan altijd eerst aangifte bij de politie en meld daarna de fraude bij ons.

Meld fraude of onrechtmatig gebruik

Dit doet u makkelijk met ons online formulier. In het formulier staat welke informatie wij nodig hebben. Stuur eventuele bewijsstukken mee. De informatie die u ons geeft, blijft vertrouwelijk. U mag ook anoniem een melding doen.

Fraude melden

U kunt uw melding ook per post sturen

Stuur uw post naar:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ Zwolle