Declareren mondzorg

Uw machtiging is snel digitaal geregeld: u vraagt de machtiging aan via het machtigingenportaal op de website van VECOZO. Het machtigingenportaal is toegankelijk voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en mondzorgverleners.

De voordelen van digitaal aanvragen

 • U heeft direct duidelijkheid over de beoordeling
 • Eén loket voor alle aanvragen
 • Sneller inplannen en behandelen van uw patiënten

Lees alles over het machtigingenportaal

Declaratieprotocol

Bekijk het declaratieprotocol

Naar het declaratieprotocol

COV check

Voorkom afwijzingen op verzekeringsrecht.

Lees meer over de COV check

Afgewezen nota's

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen en onze tips.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen over declareren

Lees meer

Belangrijk bij het declareren

 

In de prestatiecodelijst Vektis (COD-981) zijn prestatiecodes opgenomen, waarbij het verplicht is om de indicatie boven- en/of onderkaak te vermelden. De prestatiecodelijst Mondzorg vindt u op de website van Vektis. Ook vindt u de lijst op de website van de NZa. Op restitutienota's vermeldt u ook de indicatie boven- en/of onderkaak. Voor de bovenkaak vult u indicatie 1 in en voor de onderkaak indicatie 2. Declaraties zonder indicatie krijgen met Vektis de afwijzing '3903 indicatie boven/onder tandheelkunde ontbreekt of is onjuist'.

 

De mesostructuur en klikgebitten (J-codes) vallen onder de reguliere aanspraak uit de basisverzekering net zoals de conventionele prothesen (P-codes). Dit geldt voor volgende prestatiecodes:

J40 J41 J42 J43 J45 J50 J51 J52 J53 J54 J55 J56 J57 J58 J70 J71 J72 J73 J74 J75 J76 J77 J78 J79

Voorkom onnodige administratie

U hoeft voor deze prestatiecodes het veld ‘Soort Bijzondere Tandheelkunde’ niet te vullen. Is het veld wel ingevuld met een waarde? Dan wordt de prestatiecode afgewezen in uw declaratie.

 

 1. U declareert 100% en wij betalen u het verzekerde deel (in veel gevallen 75% van de declaratie) uit:
  De andere mogelijkheid is om het volledige bedrag inclusief eigen bijdrage te declareren. Wij zullen dan het verzekerde deel (zowel basisverzekering, aanvullende verzekering en tandverzekering mits verzekerd) uitbetalen. De afgewezen declaratieregels kunt u factureren aan uw patiënt.
 2. U declareert 75% en wij betalen u het volledige gedeclareerde bedrag uit:
  U kunt ervoor kunnen kiezen om alleen het verzekerde deel (basis verzekering) bij ons in te dienen en direct de eigen bijdrage door de patiënt te laten betalen. Wij betalen u het volledige gedeclareerde bedrag uit (mits verzekerd). De patiënt zal dan de eigen bijdrage nota naar de verzekeraar sturen voor een eventuele dekking uit de aanvullende verzekering.

Hoe u wilt declareren 100% of 75%, geeft u aan in uw software. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.

Voor de correcte verwerking van uw declaraties adviseren wij u de behandeljaren gescheiden aan te leveren.

 

De indientermijn voor declareren is 9 maanden. Herdeclaraties kunnen tot 90 kalenderdagen, na het vrijgeven van de retourinformatie door VECOZO, worden ingediend.

 

U kunt op de volgende manieren digitaal bij ons declareren:

 1. Algemene voorwaarden
  - Rechtstreeks declareren zonder contract.
  - U krijgt het verzekerde deel vergoed. De zorgaanbieder brengt zelf het onverzekerde deel bij de cliënt in rekening.
  - Betaaltermijn 30 dagen; kan ook via factoringmaatschappijen of servicebureau.
 2. Overeenkomst
  De zorginhoudelijke overeenkomst wordt digitaal afgesloten. U kunt niet kiezen voor overname van het debiteuren- en incassorisico voor declaraties aan Zilveren Kruis. U declareert via VECOZO of via factoringsmaatschappijen of servicebureau.

 

Op de website van de NZa staat een lijst van prestaties waarbij het elementnummer te specificeren is.

In de Regeling Mondzorg wordt aangegeven dat bij de declaratie door de zorgaanbieder duidelijk moet worden gemaakt op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft. Dit laatste indien dit specificeerbaar is. De NZa heeft samen met de beroepsorganisaties van aanbieders in de mondzorg en zorgverzekeraars een lijst opgesteld. Bekijk de lijst.

Op de website van de NZa staat nog veel meer handige informatie over uw rekening.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61