Voorkom afwijzingen op verzekeringsrecht met de COV-check

Doordat er regelmatig contact is met zorgaanbieders weten we dat de zorgaanbieders over het algemeen allemaal gebruik maken van COV (Controle Op Verzekeringsrecht) via VECOZO. We hebben bij diverse instellingen en softwareleveranciers onderzocht hoe zij gebruik maken van COV. We hebben vragen gesteld bij instellingen en softwareleveranciers met de meeste en de minste afwijzingen.

Tips om het proces van COV te verbeteren en afwijzingen te reduceren

 1. Controleer vóór de facturering
  Het blijkt dat de automatische check voor facturering vaak nog niet toegepast wordt. Met de controle voor facturering kunnen eventuele uitschrijvingen met terugwerkende kracht nog ondervangen worden.
 2. Controleer geautomatiseerd op datum behandeling of begindatum zorgtraject
  Er kan op 2 manieren COV uitgevoerd worden, nl door handmatige actie per cliënt of met een geautomatiseerde versie waarbij de COV zonder handmatige handelingen uitgevoerd wordt. Handmatige handelingen zijn foutgevoelig, of worden niet tijdig uitgevoerd vanwege o.a. drukke werkzaamheden. Het heeft dan ook de voorkeur om de geautomatiseerde COV in uw systeem te implementeren.
  Let op: Bij elke COV is het belangrijk dat u het verzekeringsrecht controleert op datum behandeling of begindatum zorgtraject.  Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u de declaratie naar de verkeerde verzekeraar verstuurt. De verzekeringsgegevens van de cliënt kunnen ondertussen veranderd zijn.
 3. Laat de terugkoppeling geautomatiseerd in het systeem zetten
  Het blijkt dat de terugkoppeling nog vaak niet geautomatiseerd teruggezet wordt in de systemen. Hierdoor blijven de foutieve gegevens in het systeem staan. De terugkoppeling wordt in dit geval vaak handmatig in het systeem gezet. Dit heeft het risico zoals bij punt 2 benoemd. Ook hier het advies om de terugkoppeling ook geautomatiseerd in het systeem te laten zetten.

Uw softwareleverancier kan u ondersteunen met de uitvoering van bovenstaande verbeteringen. 

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.