Declareren ziekenvervoer

Ook in 2023 verzorgt Zorgvervoerscentrale Nederland (ZCN) het ziekenvervoer voor Zilveren Kruis. Zilveren Kruis heeft vanaf januari 2020 een 3-jarig contract gesloten met ZCN. In het contract zat een optie om het contract 2 keer eenzijdig met een jaar te verlengen. Er is gekozen om voor 2023 gebruik te maken van deze verlenging.

Ben u niet gecontracteerd? 

Declareer de rit dan bij uw cliënt, onze verzekerde. De verzekerde kan de kosten bij ons declareren en ontvangt een vergoeding conform de polisvoorwaarden. U kunt ook contact zoeken met ZCN om de mogelijkheid met hun te bespreken om als onderaannemer te gaan rijden. Zilveren Kruis sluit tussentijds geen nieuwe contracten voor taxivervoer af. 

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.

Te laat ingediende declaratie

Diende u een declaratie te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan een verzoek indienen voor het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie.

Vergoeding reiskosten

Lees meer over de vergoeding van reiskosten op de website voor consumenten.