Beleid & contract

Informatie over uw contract en beleid.

Wijkverpleging

Lees meer over uw contract en beleid voor wijkverpleging.

Regiefunctie wondzorg

Lees meer over uw contract en beleid voor regiefunctie complexe wondzorg.

Omzetplafond

Lees meer over het omzetplafond. Bijvoorbeeld wat een omzetplafond is. Of de gevolgen van een eventuele overschrijding.

Kwetsbare ouderen in de acute keten

Zilveren Kruis wil vermijdbare opnames en verplaatsingen van kwetsbare ouderen in de acute keten stoppen en denkt dat integrale inkoop daarbij een goed instrument kan zijn.