Een klant met een zorgvraag over de domeinen heen, hoe pak ik dat aan?

Er zijn 3 stelselwetten die zorg en ondersteuning voor ouderen regelen. De Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen staan we voor de maatschappelijke opgaven om de zorg vanuit de goede domeinen te financieren. Het is niet altijd duidelijk hoe de overgang van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar Wet Langdurige zorg (Wlz) het beste kan verlopen. Het komt ook vaak voor dat niet in 1 keer duidelijk is onder welke wet een bepaalde vorm van zorg valt. Een klant heeft recht op zorg die hij nodig heeft. Als gedurende het zorgtraject van domein gewisseld wordt, kunnen we samen zorgen voor een soepele overgang.

Een soepele overgang, hoe kunt u dat het beste doen?

Start het gesprek over passende zorg op tijd met uw klant. Om de gesprekken hierover gestructureerd te kunnen voeren, hebben we een aantal middelen ontwikkeld die u daarbij kunnen helpen. Deze kunnen klanten, mantelzorgers, sociale wijkteams én wijkverpleegkundigen helpen om te bepalen welke vorm van zorg het best passend is.

  • De brochure ‘Zorg thuis vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg'(pdf) is een beknopte wegwijzer voor wijkverpleegkundigen. In deze brochure lichten wij toe wat de belangrijkste verschillen zijn tussen zorg thuis vanuit de Zvw en de Wlz.

  • In de flyer ‘Op weg naar de Wlz’ (pdf) vindt u een stappenplan van indicatiestelling tot de start van een Wlz aanvraag. Ook staan er tips en tricks in voor hoe u op tijd het gesprek aan gaat met uw klant en welke onderwerpen u wanneer bespreekt om de overgang naar de Wlz soepel te laten verlopen.

  • In de infographic ‘Misverstanden over en voordelen van overgang Zvw naar de Wlz’(pdf) worden vaak gehoorde misverstanden opgehelderd die bij klanten leven over de overgang van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar Wet Langdurige zorg (Wlz). Ook staan de positieve veranderingen die de Wlz klanten kan brengen, benoemd.

  • Om ouderen met een zorgvraag te helpen kunt u de beslisboom 'ouderen met een zorgvraag' doorlopen. Wat zijn de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning? En waar komt deze zorg vandaan? Uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of vanuit de gemeente via de Wet maatschappelijk ondersteuning? Of heeft uw klant zorg nodig vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Aan de hand van een aantal vragen kunnen klanten, mantelzorgers én wijkverpleegkundigen via een keuzemenu ontdekken welke vorm van zorg het best passend is.

  • Klanten kunnen advies of hulp krijgen van een cliëntondersteuner om de zorg te regelen die bij hen past. Klanten kunnen terecht bij een cliëntondersteuner van het zorgkantoor maar er zijn ook andere organisaties waar klanten terecht kunnen. Dat heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners helpen klanten met al hun vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

  • Hebben de medewerkers in uw organisatie nog veel vragen over financiering uit de verschillende domeinen? We hebben een set gesprekskaarten (pdf) ontwikkeld die kunnen helpen bij intervisie over financieringsvraagstukken en keuzes ‘Waar is de klant het best bij gebaat?’ Het is een effectieve methode gebleken om duidelijkheid te laten ontstaan, te leren van elkaar en de ouderenzorgverlening verder te ontwikkelen.

Een klant wil niet naar de Wlz: wat nu?

Wil een klant niet over naar de Wlz terwijl de aard van de zorgbehoefte bepaalt dat de Wlz voorliggend is? Zilveren Kruis kan wijkverpleegkundigen ondersteunen in deze situatie. Neem dan telefonisch contact met ons op via 071 751 00 99. We denken dan met u mee welke stappen u kunt zetten. Ook kunnen we de klant (na toestemming) vanuit Zilveren Kruis bellen en hem of haar informeren over de wet & regelgeving.