Beleid en contract

MSZ voor ziekenhuizen, UMC's, ZBC's & categorale zorgaanbieders

Meer over het inkoopbeleid medisch-specialistische zorg, medisch-specialistische zorg voor selectieve polissen en intramurale farmacie.

Transformatiegelden

Meer over het beleid inzet transformatiegelden medisch-specialistische zorg.

Omzetplafond

Per contractjaar maken we financiële afspraken binnen de medisch-specialistische zorg. Dit zijn afspraken met een gemaximeerd budget.