Omzetplafond

Zilveren Kruis maakt per contractjaar financiële afspraken met zorgaanbieders binnen de medisch specialistische zorg. Dit zijn afspraken met een gemaximeerd budget (omzetplafond). Omzetafspraken worden gemaakt tussen de zorgaanbieder en Zilveren Kruis inclusief haar overige labels.

Een omzetplafond stelt een maximum

Een omzetplafond stelt een maximum aan wat Zilveren Kruis in enig jaar aan de gecontracteerde zorgaanbieder vergoedt. Deze vergoeding is voor zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. De zorg is geleverd aan verzekerden met een natura- of combinatiepolis van Zilveren Kruis en haar labels.

Lopende behandelingen zet u voort

Lopende behandelingen zet u voort, ook na het bereiken van het omzetplafond. Het vollopen van het omzetplafond is geen reden om de behandeling te staken of de verzekerde naar een andere aanbieder te verwijzen. Ook mag u deze declaraties niet in rekening brengen bij de verzekerde.

U beoordeelt of nieuwe zorgvragen passen binnen uw omzetplafond

Zo niet, dan neemt u deze verzekerde niet in behandeling, en verwijst u naar onze afdeling Zorgbemiddeling. Onze zorgcoaches zoeken dan een andere gecontracteerde zorgaanbieder in de regio voor de behandeling van deze verzekerde.

U kunt eventueel ook zelf de Zorgzoeker raadplegen voor een andere gecontracteerde behandelaar. Dit is niet van toepassing wanneer er met u een doorleverplicht is overeengekomen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.