Inkoopbeleid Medisch-specialistische zorg 2025

Versie: 1.0
Datum: 1 april 2024

Belangrijkste wijzigingen

In dit hoofdstuk hebben wij voor u de belangrijkste wijzigingen in het inkoopbeleid 2025 ten opzichte van het inkoopbeleid 2024 op een rij gezet. Lees voor alle wijzigingen ook de overige hoofdstukken. 

Medisch Specialistische Zorg

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg en Intramurale Farmacie zijn samengevoegd

Tot 2024 heeft Zilveren Kruis het inkoopbeleid voor intramurale farmacie (IMF) in een apart document gepubliceerd. In 2025 hebben wij dit beleid samengevoegd met het Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg. Onderdelen die specifiek gelden voor IMF hebben wij uitgelicht in dit document.

Ons beleid op Hybride zorg en Passende zorg is geüpdatet

Een belangrijk zwaartepunt van ons inkoopbeleid blijft liggen op het inkopen op passende en hybride zorg. Voor 2025 hebben we onze inhoudelijke doelstellingen hierop aangescherpt. Meer hierover vindt u in de hoofstukken verderop in het inkoopdocument.

Intramurale Farmacie

Wij breiden onze nacalculatievoorwaarden uit voor Intramurale Farmacie

Onze nacalculatievoorwaarden breiden wij uit met twee IZA afspraken:

  1. Bewezen effectieve doelmatigheidsinterventies worden geïmplementeerd.
  2. Deelname aan door IGC/DGC en Zorginstituut Nederland goedgekeurde en door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gefinancierde kwaliteitsregistraties voor DGM.

Daarnaast gaan wij met u in gesprek over transparantie op instellingsniveau voor de inzichten en uitkomsten van kwaliteitsregistraties. Dit is in lijn met de gemaakte IZA-afspraken rondom transparantie. Voor 2025 geldt dit nog niet als nacalculatievoorwaarde.

Wij sturen op doelmatige en duurzame beschikbaarheid van moleculaire diagnostiek (MDx)

Zilveren Kruis zet in op doelmatige beschikbaarheid van MDx om zo de gelijke toegang tot en de betaalbaarheid van deze zorg te bevorderen. Wij zetten in op een leer- en verbetercyclus om dit te bereiken. Hierbij verwachten wij van zorgaanbieders dat zij de kwaliteitsstandaard van de NvvP en de Klinisch Noodzakelijk Targets (KNT) lijsten van de NVMO opvolgen.

Lees over onze visie