Machtiging langdurig verblijf GGZ

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat GGZ-patiënten die langer dan een jaar in een kliniek verblijven, ook dan nog de zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar misschien is het beter als ze thuis of in een andere instelling worden behandeld. Daarom gaan we vanaf 2024 controleren of het langdurig verblijf in de kliniek (LGGZ) nog nodig is. Dit betekent dat u vanaf dan voor het verblijf langer dan 365 dagen vooraf een machtiging moet aanvragen. Zo zorgen we ervoor  dat onze verzekerden de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Voor deze patiënten vraagt u een machtiging aan

Voor alle patiënten die vanaf 1 mei 2023 klinisch verblijven en waarvan het duidelijk is dit zij dit na 365 dagen nog steeds nodig hebben. Voor hen vult u de checklist in de 9e maand van het 1e jaar in. Deze kunt u dan gebruiken voor het aanvragen van de machtiging vanaf 1 januari 2024. Heeft de patiënt ook na 2 jaar nog verblijf nodig? Dan vraagt u de machtiging uiterlijk in de 21e maand van het verblijf aan. Dit is de 9e maand van het 2e jaar.

En voor deze patiënten hoeft dat niet

Patiënten die al voor 1 mei 2023 klinisch verbleven.

Een paar voorbeelden

Uw patiënt verblijft vanaf 1 maart 2023

  • U hoeft voor deze patiënt geen machtiging aan te vragen.
  • Wel vult u in november 2023 (de 9e maand van het verblijf) de checklist in en bewaart deze in het dossier.

Uw patiënt verblijft vanaf 1 mei 2023

  • U vult de checklist in en vraagt de machtiging bij ons aan in januari 2024 (de 9e maand van het verblijf).
  • De machtiging gaat in per 1 mei 2024.

Uw patiënt verblijft vanaf 1 juli 2023

  • U vult de checklist in en vraagt de machtiging bij ons aan in maart 2024 (de 9e maand van het verblijf).
  • De machtiging gaat in per 1 juli 2024.

Zo vraagt u de machtiging aan

U vraagt de machtiging aan via het VECOZO machtigingenportaal. Hiervoor vult u de Checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ 2023 (docx) in en uploadt u deze.

Naar het machtigingenportaal

Vul de aanvraag zo volledig en overzichtelijk mogelijk in.

TIP
Zo kan onze zorginhoudelijk adviseur de aanvraag snel beoordelen.

U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie

Als we nog vragen hebben, nemen we contact met u op. En als u vragen aan ons heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.