Aanvraag verblijf niet-gecontracteerde instelling

Vraag uw machtiging voor verblijf in een niet-gecontracteerde instelling online aan. Verblijf in een gecontracteerde instelling hoeft u niet aan te vragen. Wilt u aanvullende informatie sturen of vragen wij u om extra informatie of bijlagen? Ga dan naar document uploaden.

Machtiging voor een maximum aantal verblijfsdagen

Een klinische behandeling mag desondanks niet langer doorlopen dan nodig is. Wij verwachten van u dat u afschaalt naar ambulante behandeling zodra dit kan. Ook als het aantal dagen waarvoor wij de machtiging hebben gegeven nog niet voorbij is. Bij een eventuele controle achteraf beoordelen wij ten onrechte geleverde verblijfsdagen als onrechtmatig. Verblijfsdagen waarvoor wij geen machtiging hebben afgegeven betalen wij niet. Ook als u die verblijfsdagen wel heeft geleverd.

Vul uw machtigingsaanvraag in

Als uw cliënt (deels) in het buitenland behandeld wordt

Ook als uw cliënt (deels) in het buitenland behandelt wordt, declareert u deze zorg via Zorgprestatiemodel. Doet u dit niet? Benoem dit dan expliciet in de aanvraag. 

Vergoeding consumenten

Bekijk onze zorgverzekeringen en de vergoedingen die onze verzekerden daaruit krijgen. U vindt hier ook de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.