Machtigingen

Voor een aantal behandelingen, genees- of hulpmiddelen is vooraf toestemming nodig van ons.

Ga naar uw zorgsoort voor meer informatie

Machtigingenportaal op VECOZO

U vraagt digitaal een machtiging aan via het machtigingenportaal op VECOZO. Het machtigingenportaal is toegankelijk voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en mondzorgverleners.

Meer over

Machtigingsformulieren