Machtigingen

Voor een aantal behandelingen, genees- of hulpmiddelen is vooraf toestemming nodig van ons.

Ga naar uw zorgsoort voor meer informatie

Machtigingenportaal op VECOZO

U vraagt digitaal een machtiging aan via het machtigingenportaal op VECOZO. Het machtigingenportaal is toegankelijk voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en mondzorgverleners.

Meer over

Machtigingsformulieren

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61