Machtigingen

Voor een aantal behandelingen, genees- of hulpmiddelen is vooraf toestemming nodig van ons. 

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61