Pedicurezorg

Bekijk welke zorg in aanmerking komt voor een vergoeding uit de aanvullende verzekering. En aan welke voorwaarden u moet voldoen. Bijvoorbeeld als u pedicure of chiropodist bent.

Bent u opzoek naar informatie over de vergoeding van podotherapie uit de basisverzekering? Bekijk dan de pagina over Podotherapie.

Controleer of u juist geregistreerd bent

Wij controleren aan de hand van de registratie in het AGB-register van Vektis of een nota aan onze polisvoorwaarden voldoet. In onze polisvoorwaarden staat welk lidmaatschap van welke beroepsvereniging noodzakelijk is voor vergoeding aan de klant van de gedeclareerde zorg. Dit betekent dat u in het AGB-register geregistreerd moet staan met een persoonlijke AGB-code én via een erkenning geregistreerd staat als lid van de in de polisvoorwaarden genoemde beroepsvereniging. Nota's die hieraan niet voldoen nemen we niet in behandeling.

Controleer aan de hand van uw AGB-code uw lidmaatschap van de beroepsvereniging in het AGB register van Vektis.

U hoeft niets te doen.

Wijzig of voeg uw erkenning toe aan de AGB registratie. U kunt u hier ook uitschrijven voor een beroepsvereniging waar u geen lid meer van bent. Benoem altijd in het tekstveld onderstaande gegevens

  1. uw beroepsvereniging
  2. het lidmaatschapsnummer
  3. de registratiedatum

U moet een AGB-code hebben: deze kunt u aanvragen via AGB-code aanvragen. De AGB-code krijgt u gratis van Vektis. Kies vervolgens voor de aanvraagsoort die bij uw situatie past. Bij de aanvraag registreert u direct uw lidmaatschap van uw beroepsvereniging.

Gebruik deze prestatiecodes

Juiste gegevens op de rekening

Zorg dat uw rekening aan de voorwaarden voldoet. Zodat onze verzekerden de rekening probleemloos kunnen declareren. Wij wijzen de rekening namelijk af als er informatie ontbreekt. Om dit te voorkomen kunt u deze voorbeeld restitutienota (pdf) gebruiken. Vergeet op de nota niet de AGB-code van de behandelaar én de praktijk of instelling. En de prestatiecode met omschrijving.

Vragen & antwoorden

Het in kaart brengen welke ondersteuning, zorg en behandeling nodig is voor een patiënt.

De huisarts (of praktijk ondersteuner) of medisch specialist stelt in de jaarlijkse controle van de voeten de simm’s classificatie en het zorgprofiel vast. De huisarts/specialist kan ook afspreken met de podotherapeut dat de podotherapeut het zorgprofiel vaststelt. Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen.

  • jaarlijks voetonderzoek
  • opstellen behandelplan
  • inventarisatie bij verhoogd risico op wond/amputatie met verhoogde druk. Gebaseerd op een  gemiddelde inspanning per voetonderzoek
  • voorlichting/educatie
  • instrumentele behandeling nagelproblemen (zorgprofiel 2 en hoger)
  • instrumentele behandeling eelt/likdoorns/hyperkeratose
  • rapporteren, medische technieken, wonden verbinden en microbiologie

Nee, alleen een podotherapeut (hoofdbehandelaar) mag vanaf een zorgprofiel 2 of hoger als beheerder van het budget declareren. U kunt een overeenkomst aangaan met de podotherapeut.

Nee, een podotherapeut bepaalt een behandelplan vanaf zorgprofiel 2 en zal (eventueel) in overleg met de medisch pedicure een behandeltraject in zetten. De podotherapeut is de beheerder van het budget en is eindverantwoordelijke voor het declareren.

De podotherapeut is de beheerder van het budget. Advies is om de internist contact op te laten nemen met de podotherapeut en onderling afspraken te laten maken.

Een huisarts (POH) is het eerste aanspreekpunt voor een patiënt. Die kan contact leggen met de podotherapeut. Podotherapeuten zijn bereid naar verzorgingstehuizen te komen. Ze zorgen er dan voor zoveel mogelijk cliënten te zien en daarbij een voetonderzoek uit te voeren.

Advies: Overleg met de podotherapeut wat uw rol is en maak afspraken met de podotherapeut.

Dat kan een keuze zijn van uw cliënt. Indien er geen zorgprofiel vastgesteld kan worden door de podotherapeut, kan er geen gebruik gemaakt worden op de vergoedingsregeling uit de basisverzekering. De behandeling is dan voor eigen rekening van de cliënt.
Vanaf zorgprofiel 2 en hoger mag er tot maximale jaartarief uit de basisverzekering vergoed worden. Er is geen vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.
De podotherapeut is vrij om te kiezen of hij pedicures in dienst neemt of een samenwerkingsverband aangaat met pedicures in de omgeving. Hier heeft Zilveren Kruis geen invloed op.
Nee, dit kan niet. De podotherapeut is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor het budget. De podotherapeut mag de patiënt doorverwijzen naar een medisch pedicure en regelt dan de afstemming met de medisch pedicure. De podotherapeut dient de nota bij ons in.

Vergoeding

Heeft u een vraag?

Voor vragen over de AGB-registratie en de registratie van erkenningen dan kunt u als beroepsvereniging bij Vektis terecht via referentieproducten@vektis.nl. Zorgverleners kunnen vragen stellen via info@agbcode.nl. Heeft u vragen over onze wijze van controleren? Neem dan gerust contact met ons op.