Alternatieve geneeswijzen

Bekijk welke zorg in aanmerking komt voor een vergoeding. En aan welke voorwaarden u als aanbieder van alternatieve geneeswijzen moet voldoen. Wij sluiten geen contracten met zorgaanbieders van alternatieve geneeswijzen en therapieën. Wel maken wij afspraken met beroepsverenigingen.

Gebruik deze prestatiecodes

Juiste gegevens op de rekening

Zorg dat uw rekening aan de voorwaarden voldoet. Zodat onze verzekerden de rekening probleemloos kunnen declareren. Wij wijzen de rekening namelijk af als er informatie ontbreekt. Om dit te voorkomen kunt u deze voorbeeld restitutienota (pdf) gebruiken. Vergeet op de nota niet de AGB-code van de behandelaar én de praktijk of instelling. En de prestatiecode met omschrijving.

Controleer of u juist geregistreerd bent

Wij controleren aan de hand van de registratie in het AGB-register van Vektis of een nota aan onze polisvoorwaarden voldoet. In onze polisvoorwaarden staat welk lidmaatschap van welke beroepsvereniging noodzakelijk is voor vergoeding aan de klant van de gedeclareerde zorg. Dit betekent dat u in het AGB-register geregistreerd moet staan met een persoonlijke AGB-code én via een erkenning geregistreerd staat als lid van de in de polisvoorwaarden genoemde beroepsvereniging. Nota's die hieraan niet voldoen nemen we niet in behandeling.

Controleer aan de hand van uw AGB-code uw lidmaatschap van de beroepsvereniging in het AGB register van Vektis.

U hoeft niets te doen.

Wijzig of voeg uw erkenning toe aan de AGB registratie. U kunt u hier ook uitschrijven voor een beroepsvereniging waar u geen lid meer van bent. Benoem altijd in het tekstveld onderstaande gegevens

  1. uw beroepsvereniging
  2. het lidmaatschapsnummer
  3. de registratiedatum

U moet een AGB-code hebben: deze kunt u aanvragen via AGB-code aanvragen. De AGB-code krijgt u gratis van Vektis. Kies vervolgens voor de aanvraagsoort die bij uw situatie past. Bij de aanvraag registreert u direct uw lidmaatschap van uw beroepsvereniging.

Te laat ingediende declaratie

Stuurde u een nota te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan vragen of wij deze opnieuw voor u in behandeling nemen.

Vergoeding

Wij vergoeden de kosten van consulten of behandelingen van alternatief genezers of therapeuten. De vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde gekozen aanvullende pakket. Kijk voor meer informatie op de website voor consumenten.

Heeft u een vraag?

Voor vragen over de AGB-registratie en de registratie van erkenningen dan kunt u als beroepsvereniging bij Vektis terecht via referentieproducten@vektis.nl. Zorgverleners kunnen vragen stellen via info@agbcode.nl. Heeft u vragen over onze wijze van controleren? Neem dan gerust contact met ons op.