Flexdokters en Zilveren Kruis blijven zich inzetten voor meer tijd voor de patiënt

17-11-2022

Coöperatie Flexdokters en Zilveren Kruis zetten zich ook de komende jaren samen in voor toekomstbestendige en persoonlijke huisartsenzorg in de kernregio’s van Zilveren Kruis. Daarvoor ondertekenden beide partijen op 8 november 2022 een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst. Deze geldt tot en met 2024.

Zilveren Kruis en Flexdokters bouwen samen verder

In Nederland is het tekort aan praktijkhoudende huisartsen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Coöperatie Flexdokters en Zilveren Kruis werken intensief samen om meer huisartsen te enthousiasmeren praktijkhouder te worden en zo te zorgen dat patiënten van goede huisartsenzorg verzekerd blijven.

Inmiddels hebben 15 praktijken zich al aangesloten bij de coöperatie

Door het aantrekkelijke aanbod en de werkwijze hebben de afgelopen 2 jaar 25 huisartsen de stap gezet van waarnemer naar praktijkhouder van in totaal 15 praktijken. Steeds vaker start een praktijk door een samenwerking met een regio-organisatie. Zo is in Barger-Compascuum de Flexdokterspraktijk Veendokters opgericht in nauwe samenwerking met de regio-organisatie Dokter Drenthe. Daarmee werd de huisartsenzorg voor de inwoners in hun dorp behouden. En in Hardenberg is in oktober 2022, nadat er jarenlang tevergeefs was gezocht naar een praktijkhouder, de huisartspraktijk ‘Huisarts Hardenberg’ opgericht in nauwe samenwerking met de regio-organisatie Medrie en de gemeente Hardenberg. Hierdoor hebben honderden patiënten die op de wachtlijst stonden nu alsnog toegang tot lokale huisartsenzorg.  

Zilveren Kruis is sinds 2020 bij Flexdokters betrokken

Zilveren Kruis is blij met de samenwerking met het Flexdokters-concept. Raheel Raisi, senior manager Strategie & Innovatie bij Zilveren Kruis: “Dankzij de innovatieve manier van werken en de gerichte inzet van digitale middelen brengt coöperatie Flexdokters zorg dichterbij de patiënt en stellen ze huisartsen in staat meer tijd voor de patiënt beschikbaar te maken. Daarmee draagt coöperatie Flexdokters bij aan persoonlijke en toegankelijke huisartsenzorg, maar ook aan het oplossen van het tekort aan huisartsen.” 

Ook Flexdokters is gelukkig met de samenwerking. Jan Willem Kuenen, mede-oprichter en algemeen directeur van Flexdokters: “Zilveren Kruis is de eerste verzekeraar die Flexdokters ondersteunt om onze maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Zij toont hiermee aan dat zij de centrale rol die de huisarts in ons zorgstelsel speelt onderkent. De steun van Zilveren Kruis getuigt van een sterke visie en de bereidheid woorden in daden om te zetten ten behoeve van het behoud van goede en steeds betere huisartsenzorg in Nederland”.     

Over Flexdokters 

Flexdokters is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor praktijkhoudende huisartsen. Flexdokters staan voor het aantrekkelijk houden van het praktijkhouderschap en het behoud van lokale en persoonlijke huisartsenzorg door zelfstandige praktijkhouders.

Dat doen ze vanuit de volgende vier principes: 1) de patiënt-arts relatie staat centraal. Dat wil zeggen praktijken zo inrichten dat de huisarts het eerste aanspreekpunt is voor de patiënt. 2) Met ondersteuning van digitale technologie: om de patiënt en de huisarts makkelijker met elkaar te verbinden. 3) Zorg op maat: met voldoende tijd en aandacht voor de patiënt. 4) Samenwerken in de coöperatie: aangesloten praktijken werken samen ten behoeve van steeds betere zorg. 

Patiënten waarderen de praktijken met een 9,0

Uit  recent onderzoek onder alle Flexdokters-praktijken blijkt dat patiënten de praktijken waarderen met een tevredenheidsscore van 9,0 (voor 65+’ers was dit zelfs een 9,2). Direct en persoonlijk contact met de huisarts en goede bereikbaarheid worden door patiënten het vaakst genoemd als positieve punten.  De aangesloten praktijkhouders waarderen Flexdokters met een 8.8. Aangesloten praktijkhouders geven aan dat ze dankzij de werkwijze van Flexdokters meer regie op hun agenda hebben en meer tijd voor de patiënt beschikbaar hebben.

Met de verlenging van de samenwerking bouwen Zilveren Kruis en Flexdokters de samenwerking de komende jaren verder uit.

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: