Zorgverzekeringswet (Zvw)

Gewone medische zorg valt meestal onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Denk bijvoorbeeld aan huisartszorg of ziekenhuiszorg.

In de basisverzekering is zorg uit de Zvw geregeld

De meeste mensen hebben een verplichte basisverzekering bij een zorgverzekeraar. Naast de verplichte basisverzekering zijn er de aanvullende verzekeringen. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van het pakket dat u heeft.

Krijgt u langdurige zorg?

Langdurige zorg is meestal geregeld in de Wlz. Meer weten? Bekijk hoe Wlz werkt. Soms is langdurige zorg niet geregeld in de Wlz maar in de Zvw.