Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen. Of voor mensen die hulp nodig hebben om anderen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving.

Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo

Vraag aan uw gemeente hoe u de zorg of ondersteuning aanvraagt. Vaak kunt u terecht bij een Wmo-loket of wijkteam.