Cliƫntvertrouwenspersoon

Op 1 januari 2020 ging de nieuwe Wet zorg en dwang in. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening bij onvrijwillige zorg. De wet regelt ook dat er een cliƫntvertrouwenspersoon is als u of uw naaste te maken krijgt met onvrijwillige zorg.

Wat is onvrijwillige zorg

In het zorgplan staan afspraken over de zorg die u of uw naaste ontvangt. Als degene die zorg ontvangt het hier mee eens is, dan wordt deze zorg vrijwillige zorg genoemd. Het kan voorkomen dat de zorgaanbieder zorg moet bieden waar u of uw naaste niet achterstaat, bijvoorbeeld het omdoen van een rolstoelgordel om valgevaar te voorkomen. Of dat de zorgaanbieder bepaalde beperkingen op moet leggen, zoals het afnemen van een smartphone om ritme en regelmaat aan te brengen. Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd. Dit doet de zorgaanbieder om de gezondheid en veiligheid van u of uw naaste en die van anderen te garanderen. De zorgaanbieder moet hierbij de cliënt en/of diens vertegenwoordiger betrekken om zoveel mogelijk de zorg in samenspraak te organiseren.

Wat is een cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon (wel CVP genoemd) ondersteunt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt ook bij het verbeteren van de situatie waar onvrede over is en/of herstel van de relatie met de zorgaanbieder.

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

De cliënt/vertegenwoordiger kan ervoor kiezen om naar de cliëntvertrouwenspersoon te gaan als er een vraag, probleem of klacht is over de zorg. Hieronder leest u wat een cliëntvertrouwenspersoon voor de cliënt/vertegenwoordiger doet:

  • Een luisterend oor; de cliëntvertrouwenspersoon luistert naar het verhaal van de cliënt/vertegenwoordiger
  • Bespreken welke mogelijkheden en vervolgstappen de cliënt/vertegenwoordiger heeft
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg
  • Ondersteuning bij het schrijven van brieven/mails en tijdens gesprekken met de zorgaanbieder
  • Ondersteuning tijdens een klachtenprocedure

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat los van de zorgaanbieder. Hierdoor kan de cliëntvertrouwenspersoon naast de cliënt staan en meedenken over oplossingen. De gesprekken met de cliëntvertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de cliënt/vertegenwoordiger kan de cliëntvertrouwenspersoon met anderen praten over de situatie van cliënt. 

Hoe bereikt u de cliëntvertrouwenspersoon?

Op de website van de zorgaanbieder staan de gegevens van de cliëntvertrouwenspersoon en hoe deze te bereiken is. De zorgaanbieder kan deze informatie ook rechtstreeks aan u verstrekken.