CAK

Vroeger stond CAK voor ‘Centraal administratie kantoor’. Sinds 2013 is de naam CAK officieel geen afkorting meer.

U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK

Het CAK voert verder deze 4 taken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Betalen van zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen)

Lees hoeveel eigen bijdrage u moet betalen

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen