CAK

Vroeger stond CAK voor ‘Centraal administratie kantoor’. Sinds 2013 is de naam CAK officieel geen afkorting meer.

U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK

Het CAK voert verder deze 4 taken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Betalen van zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen)

Lees hoeveel eigen bijdrage u moet betalen