Partneropname

Wordt u opgenomen in een instelling voor langdurige zorg? Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg? Dan kan uw partner ervoor kiezen met u mee te verhuizen. Dat heet partneropname.

Uw partner kan met u meeverhuizen als u gaat verhuizen

Meeverhuizen kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit de Wlz. Uw partner krijgt met deze regeling recht om samen met u te wonen in een zorginstelling. Maar uw partner krijgt hiermee geen recht op zorg. Heeft uw partner toch zorg nodig? Dan moet dit apart worden aangevraagd. Afhankelijk van de zorg die uw partner nodig heeft, wordt deze geregeld. Voor zorg uit de Wmo verloopt dit via de gemeente, voor overige zorg via de zorgverzekeraar.

Hoe kunt u samen met uw partner worden opgenomen?

Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbieder die partnerplekken aanbiedt. Niet elke zorgaanbieder doet dit. En een zorgaanbieder is dit ook niet verplicht. Is er woonruimte voor u en uw partner beschikbaar? Dan kunt u samen verhuizen. Daarnaast brengt het CAK op basis van registratie de wettelijke eigen bijdrage in rekening bij uw partner. Uw partner krijgt geen indicatie. Het gaat hier uitsluitend om een registratie.

Wat doet u als er nog geen woonruimte beschikbaar is?

Is er (nog) geen woonruimte voor u samen beschikbaar bij uw voorkeursaanbieder? Dan zijn er 2 opties:

  1. U kunt ervoor kiezen om samen met uw partner op de wachtlijst te worden geplaatst van de voorkeursaanbieder. Zodra er plek is kunt u samen worden opgenomen. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de benodigde zorg ontvangen.
  2. Laat uw gezondheid het niet toe om te wachten op woonruimte bij uw voorkeursaanbieder? Dan kunt u opgenomen worden bij een andere zorgaanbieder dan de voorkeursaanbieder. De opname bij een andere zorgaanbieder kan tijdelijk of langdurig zijn en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeur voor een specifieke zorgaanbieder, het zorgaanbod, de beschikbaarheid van woonruimte (voor partneropname) en de mogelijkheid om verder weg te gaan wonen.