Hoe sluit ik een zorgovereenkomst af met een wooninitiatief?

Als u gaat wonen in een wooninitiatief en u neemt ook de zorg af van het wooninitiatief, dan sluit u een zorgovereenkomst met het wooninitiatief. Onderdeel van de zorgovereenkomst is een zorgbeschrijving waarin u beschrijft welke zorg u ontvangt en voor hoeveel uur per dag.

Maandloonspecificatie

Bij een wooninitiatief is er sprake van gebundelde inkoop van zorg, waarbij een vast bedrag per maand wordt gedeclareerd. Wij vragen u naast de zorgovereenkomst ook om een specificatie van het maandloon. U kunt geen zorgovereenkomst afsluiten met 168 uur per week, omdat u geen 24 uur per dag zorg ontvangt.

Waarom vragen wij een maandloonspecificatie op?

Een maandoonspecificatie geeft inzicht in de zorg die u ontvangt. U ziet dan overzichtelijk waaruit het maandbedrag is opgebouwd.

Wat staat er in de maandloonspecificatie?

In de maandloonspecificatie geeft u een inschatting, van het aantal uur dat uw zorgverlener per werkzaamheid levert per maand. Onder werkzaamheden verstaan wij; persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, dagbesteding, huishoudelijke hulp, vervoer of nachtwaak. Ook geeft u aan welk tarief er wordt betaald voor deze werkzaamheden. U legt dit vast in het zorgplan of in een apart overzicht. U kunt hiervoor het formulier maandloonspecificatie (pdf) gebruiken.

Houdt u bij het invullen van uw maandloonspecificatie rekening met:

Wanneer stuurt u een maandloonspecificatie op?

  1. Wanneer er een wijziging in de werkzaamheden
  2. Wanneer er een wijziging in uren is per zorgfunctie
  3. Bij een tariefwijziging