Verantwoordingsvrij bedrag pgb opvragen

U vraagt het verantwoordingsvrij bedrag aan via het PGB Portaal. Werkt u nog niet met het PGB Portaal? Dan vraagt u het aan met het formulier. U vindt het formulier bij verantwoordingsvrij bedrag aanvragen op svb.nl.

Uitleg over het PGB Portaal

Het verantwoordingsvrije bedrag is voor kleine uitgaven

Het verantwoordingsvrije bedrag is een deel van uw toegekende budget. Voor dit bedrag hoeft u niet door te geven hoe u het heeft besteed. Het bedrag is voor kleine uitgaven die niet uit het pgb betaald mogen worden. Denk aan kosten voor het voeren van de budgetadministratie. Of een cadeautje voor de hulpverlener. Of kleine uitgaven zoals postzegels of telefoonkosten. U kunt het bedrag ook voor zorg gebruiken wanneer uw budget niet voldoende is.

De hoogte van het bedrag is 1,5% van het toegekende budget

Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar. Het kan nooit hoger zijn dan € 1.250 per jaar. Bij een budget voor minder dan een kalenderjaar wordt het verantwoordingsvrije bedrag naar rato berekend. In dat geval kan het voorkomen dat het bedrag lager is dan € 250. De SVB maakt het bedrag alleen over aan de budgethouder of aan de vertegenwoordiger.

U kunt het bedrag in gedeelten of ineens opvragen

U kunt het bedrag of een gedeelte daarvan opvragen in het budgetjaar zelf. U kunt het verantwoordingsvrije bedrag van voorgaande jaren niet meer opvragen. Dit kan alleen wanneer het pgb met terugwerkende kracht is toegekend. U heeft geen recht op het verantwoordingsvrije bedrag als u geen pgb-uitgaven heeft gedaan.