Het Persoonlijk Assistentie Budget

Soms kan het zorgkantoor uw pgb ophogen met een toeslag. U krijgt dan een extra budget om zorg in te kopen. Het Persoonlijke Assistentie Budget (PAB) is zo’n toeslag. Het zorgkantoor mag een PAB alleen afgeven in bijzondere situaties. Het PAB is dus niet voor iedereen.

Voor wie het PAB?

Het PAB is voor mensen van 18 jaar en ouder die een zeer zware lichamelijke beperking hebben, maar wel de volledige regie hebben over hun eigen leven. Helaas zijn deze mensen door hun lichamelijke beperking aangewezen op iemand die permanent toezicht houdt, of is er 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid nodig. Deze zorg of toezicht is nodig omdat er anders een levensbedreigende situatie kan ontstaan.

Er gelden meerdere voorwaarden bij het aanvragen van een PAB

Het zorgkantoor geeft niet zomaar een PAB af. De volgende voorwaarden zijn allemaal van toepassing:

 • U beschikt over één van de volgende zorgprofielen:
  • LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (5 LG);
  • LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (6 LG);
  • LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (7 LG);
  • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7 VV);
  • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (8 VV);
 • Er is een acute medische noodzaak voor 24 uurs toezicht om levensbedreigende situaties te voorkomen;
 • U heeft geen cognitieve beperkingen;
 • U kunt zelf de taken en verplichtingen die horen bij een pgb uitvoeren en nakomen;
 • U kunt zelf uw zorgverleners en mantelzorgers aansturen, hun werkzaamheden afstemmen en zo komen tot verantwoorde zorg;
 • U heeft een verklaring van uw behandeld arts. Meestal geeft het Centrum voor Thuisbeademing die verklaring. Uit de verklaring blijkt of u, vanuit een acuut medische noodzaak, 24 uur per dag directe nabijheid van zorgverleners nodig heeft;
 • De responstijd voor beademing is minder dan 5 minuten;
 • In uw aanvraag staat duidelijk onderbouwd welke zorg u nodig heeft, wanneer en hoeveel;
 • Er zijn voldoende professionele zorgverleners betrokken bij uw zorg om de veiligheid van u als budgethouder te kunnen garanderen.

Zo vraagt u extra budget aan

 1. U vult het aanvraagformulier PGB PAB – Persoonlijk Assistentie Budget (.xlsx) in.
  Vult u alstublieft alle 4 de tabbladen van het Excel-document in:
  - Algemene gegevens
  - Regie
  - Begroting zorg
  - Continuïteit en veiligheid
 2. Via ‘Document opsturen’ stuurt u het ingevulde formulier naar ons op. Kies het onderwerp 'Aanvraagformulier Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)'.
  Wilt u het liever per post opsturen? Zorg dan dat u alle 4 de tabbladen afdrukt en opstuurt. Dat kan naar postadres:
  Zilveren Kruis Zorgkantoor
  T.a.v. Afdeling Klantadvies
  Postbus 353
  8000 AJ Zwolle