Extra budget voor beademingstoeslag aanvragen

In de thuissituatie heeft u extra zorg of toezicht nodig omdat u invasieve of non-invasieve beademing nodig heeft.

Voorwaarden beademingstoeslag

  • U heeft invasieve of non-invasieve beademing;
  • U heeft extra zorg of toezicht nodig door de beademing;
  • Wanneer u in een instelling zou wonen, zou u ook zijn aangewezen op deze extra zorg;
  • U heeft een verklaring of onderbouwing van de beademingszorg betrokken specialist of van het Centrum voor Thuisbeademing waarin staat dat u extra zorg of toezicht nodig heeft.

Wanneer is de beademingstoeslag niet mogelijk?

De toeslag voor beademing is niet mogelijk als u:

  • de zuurstof krijgt via een ‘brilletje of flowsnor’
  • incidenteel zuurstof nodig heeft
  • het zuurstofgehalte in het bloed wilt meten

Zo vraagt u het aan

  1. U vult het aanvraagformulier toeslagen PTZ, GVH of beademingstoeslag (pdf) in.
  2. Voeg hierbij de verklaring van de arts en/of CTB, waaruit blijkt welk zorgprofiel chronische beademing van de VSCA u heeft.
  3. Via ‘Document opsturen’ stuurt u het ingevulde formulier naar ons op. Kies het onderwerp 'Aanvraagformulier PTZ'.

Wilt u het liever per post opsturen? Dan kan naar postadres:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
T.a.v. Afdeling Klantadvies
Postbus 353
8000 AJ Zwolle