Extra budget voor palliatief terminale zorg aanvragen

Palliatief terminale zorg is zorg in de laatste levensfase. Deze zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. En om naasten te ondersteunen.

Voorbeelden van palliatieve zorg zijn:

  • Verzorgen en verplegen
  • Symptomen bestrijden
  • Waken

Soms is uw persoonsgebonden budget (pgb) niet genoeg om de extra zorg te betalen die bij de laatste fase van uw leven komt kijken. U kunt dan extra budget aanvragen bij het zorgkantoor.

Voorwaarden toeslag palliatief terminale zorg

  • Er is sprake van een zwaardere zorgbehoefte door extra zorg in de laatste levensfase
  • U komt niet uit met het huidige of resterende pgb
  • U heeft een terminaal verklaring van uw arts waarop staat dat er nog een levensverwachting is van 3 maanden

Zo vraagt u de extra budget aan

  1. U vult het aanvraagformulier toeslagen PTZ, GVH of beademingstoeslag (pdf) in
  2. Voeg hierbij de terminaalverklaring van de arts toe.
  3. Via ‘Document opsturen’ stuurt u het ingevulde formulier naar ons op. Kies het onderwerp 'Aanvraagformulier PTZ'.

Wilt u het liever per post opsturen? Dan kan naar postadres:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
T.a.v. Afdeling Klantadvies
Postbus 353
8000 AJ Zwolle