Extra budget voor maatwerktoeslag logeren aanvragen

In de thuissituatie is het noodzakelijk dat u (meer) gaat logeren om een of meerdere mantelzorgers in de thuissituatie te ontlasten. Of u heeft vanwege uw complexe problematiek een specifieke logeeropvang nodig die duurder is dan een standaard logeeropvang.

Voorwaarden maatwerktoeslag logeren

 • U woont thuis en uw huidige budget is niet voldoende als u ook logeeropvang inkoopt.
 • U heeft meer extra budget nodig dan u kan krijgen via de toeslag Extra kosten thuis (EKT). Via de toeslag EKT kunt u maximaal 25% extra budget krijgen.
 • De zorg thuis en de noodzakelijke logeeropvang kunnen ook niet worden geregeld vanuit een van de andere toeslagen.
 • Heeft u Meerzorg aangevraagd en toegekend gekregen? Dan gaat het zorgkantoor ervanuit dat logeeropvang hier onderdeel van is.
 • Er is sprake van (dreigende) overbelasting van uw mantelzorger(s). Logeeropvang helpt om die overbelasting te verminderen of te voorkomen. De maatwerktoeslag zorgt voor tijdelijke ontlasting van uw mantelzorgers en houdt de thuissituatie verantwoord.
 • En/of de toeslag zorgt dat de logeeropvang aan specifieke eisen vanwege complexe problematiek kan voldoen. Complexe problematiek is in ieder geval:
  • Logeeropvang ZEVMB (zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking)
  • Meervoudige beperking, vanaf 5 VG en hoger, met bijkomende problemen, rond ademhaling, voeding etc.
  • Andere specifieke vormen van logeren.
 • Logeeropvang kan doelmatig, verantwoord en veilig geleverd worden. Om de doelmatigheid te beoordelen gaat het zorgkantoor uit van een marktconform tarief voor logeren. Dit tarief mag niet hoger zijn dan de kosten in Zorg In Natura.
 • U kunt uw huidige budget niet doelmatiger besteden. Dit betekent dat u heeft onderzocht of u uw huidige zorgverleners anders kunt inzetten. Bijvoorbeeld door minder uren in te zetten of tegen een lagere prijs zodat er budget vrij komt
 • De logeeropvang is maximaal 156 nachten per kalenderjaar. Deze nachten zijn gemiddeld verdeeld over 3x 24 uur per week.

Wanneer is de maatwerktoeslag logeren niet mogelijk?

 • Als u niet thuis woont
 • Als u minder dan 25% meer zorg nodig heeft om logeren in te kopen, dan mogelijk is met uw zorgprofiel. Dan kunt u EKT aanvragen.
 • Als u de maatwerktoeslag logeren inkoopt via Zorg in Natura. Als de maatwerktoeslag logeren al is aangevraagd en toegekend via Zorg in Natura.
 • Als de zorg niet doelmatig is.
 • Als er geen sprake is van een verantwoorde situatie.

Zo vraagt u het aan

 1. U vult het aanvraagformulier PGB maatwerktoeslagen (pdf) in.
 2. Via ‘Document opsturen’ stuurt u het ingevulde formulier naar ons op. Kies bij het onderwerp voor ‘Aanvraagformulier Meerzorg en Maatwerktoeslag’.

Wilt u het liever per post opsturen? Dat kan naar postadres:
Zilveren Kruis Zorgkantoor
Postbus 353
8000AJ Zwolle