Extra budget voor gespecialiseerd verpleegkundige handelen aanvragen

U kunt gespecialiseerde verpleging thuis nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis door een medische ingreep. Zoals het verzorgen van een wond of het geven van medicijnen via een infuus. Een medisch-specialist schrijft voor dat u deze zorg nodig heeft.

Gespecialiseerde verpleging vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd?

Dan valt deze zorgkosten onder uw zorgverzekeringswet. De zorgkosten worden vanuit uw zorgverzekering vergoed.

Wordt de zorg niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd?

Dan valt de gespecialiseerde verpleging uit de Wet langdurige zorg. U kunt de zorg uit uw lopende pgb-budget financieren. Heeft u te weinig budget om deze zorgkosten te betalen? Dan kunt u bij het zorgkantoor extra budget aanvragen.

Voorwaarden toeslag Gespecialiseerd verpleegkundig handelen

  • U heeft medisch specialistische behandeling nodig in de thuissituatie;
  • U heeft dit nodig na ontslag uit het ziekenhuis;
  • U beschikt over een overdrachtsformulier van het ziekenhuis.

Zo vraagt u de extra budget aan

  1. U vult het aanvraagformulier toeslagen PTZ, GVH of beademingstoeslag (pdf) in
  2. Voeg hierbij het overdrachtsformulier van de medisch specialist, waarin aangegeven wordt welke extra verpleging u tijdelijk nodig heeft.
  3. Via ‘Document opsturen’ stuurt u het ingevulde formulier naar ons op. Kies het onderwerp 'Aanvraagformulier PTZ'.

Wilt u het liever per post opsturen? Dan kan naar postadres:
Zilveren Kruis Zorgkantoor
T.a.v. Afdeling Klantadvies
Postbus 353
8000 AJ Zwolle

De hoogte van het extra budget wordt bepaald door het budgetplan en is voor maximaal 3 maanden. Heeft u deze zorg langer nodig dan 3 maanden? Stuur ons een nieuwe verklaring van de benodigde zorg. Deze verklaring vraagt u aan uw medisch specialist.