Aanvragen van een AGB-code of VECOZO-certificaat

Een zorginstellingen en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben voor het werken met het PGB Portaal altijd een AGB-code en een VECOZO-certificaat nodig.

Waarom een AGB-code nodig is

Als u een zorgovereenkomst wilt afsluiten met een zorginstelling of zzp’er dan heeft uw zorgverlener een AGB-code nodig. Een AGB-code is een landelijke code waarmee uw zorgverlener wordt herkend. Het PGB Portaal weet dan om welke zorgverlener het gaat.

Ook als u op papier werkt is een AGB-code nodig. Uw zorgovereenkomst wordt door ons in het PGB Portaal ingevoerd. U kunt daardoor op elk moment ervoor kiezen om digitaal te gaan werken.

Waarom VECOZO-certificaat nodig is

Als uw zorgverlener wil inloggen in het PGB Portaal, is uw zorgverlener een VECOZO-certificaat nodig. Dit is een soort digitale sleutel waarbij uw zorgverlener toegang krijgt tot het PGB Portaal. Inloggen doet uw zorgverlener altijd met het apparaat en de internetbrowser waarop het certificaat is geïnstalleerd. Voor de aanvraag van het VECOZO-certificaat is een AGB-code nodig.

Uw zorgverlener heeft nog geen AGB-code of VECOZO-certificaat?

Op de site van Mijnpgb.nl leest u hoe een AGB-code of VECOZO-certificaat aangevraagd kan worden.