Aanvragen van een AGB-code of VECOZO-certificaat

Een zorginstellingen en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen inloggen in het PGB portaal met een VECOZO-certificaat. Daarvoor is een AGB-code nodig.

Waarom een AGB-code?

Een AGB-code is een landelijke code waarmee uw zorgverlener wordt herkend. Het PGB Portaal weet dan om welke zorgverlener het gaat. 

Waarom VECOZO-certificaat?

Als uw zorgverlener wil inloggen in het PGB Portaal, kan dit met een VECOZO-certificaat. Dit is een soort digitale sleutel waarbij uw zorgverlener toegang krijgt tot het PGB Portaal. Inloggen doet uw zorgverlener altijd met het apparaat en de internetbrowser waarop het certificaat is geïnstalleerd. Voor de aanvraag van het VECOZO-certificaat is een AGB-code nodig.

Heeft uw zorgverlener heeft nog geen AGB-code of VECOZO-certificaat?

Op de site van Mijnpgb.nl leest u hoe een AGB-code of VECOZO-certificaat aangevraagd kan worden.

Wil uw zorgverlener geen AGB-code of VECOZO-certificaat aanvragen?

Uw zorgverlener kan dan inloggen met eHerkenning. eHerkenning kost geld. Op mijnpgb.nl leest u hoe eHerkenning aangevraagd kan worden.