Herontwerp zorgpaden

Om zorg digitaal te leveren, zijn (hybride) zorgpaden of onderdelen daarvan gedigitaliseerd. Hiervoor staan forse ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA) vanuit het principe: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Samen met zorgaanbieders werken we toe naar 70% hybride zorgpaden en zorgprocessen met minimaal 50% inclusie in 2026.

Koplopers laten zien dat het kan

We werken samen met kop- en voorlopers aan de onderbouwing van bewezen effectieve digitale innovaties en stimuleren bredere implementatie. Zorgaanbieders (her)ontwerpen de zorgpaden en -processen en gebruiken daarbij zoveel mogelijk wat er al is. Zij zorgen daarbij natuurlijk voor afschaling en aanpassing van traditionele werkwijzen en processen. Ook zorgen zij dat de hybride en digitale zorg toegankelijk is voor mensen. En dat de werkdruk van de zorgverleners aantoonbaar verlaagt met behoud van kwaliteit. Goede voorbeelden zijn varianten van telemonitoring.

Naar de goede voorbeelden