Preventie

We zetten een grote stap richting een gezondere toekomst door preventie. Om gezondheidsproblemen en onnodig zorggebruik te verminderen. Daarmee leggen we een fundament voor een gezondheidssysteem dat proactief bijdraagt aan ieders welzijn.

5 preventieve ketenaanpakken

We geven mensen toegang tot vijf preventieve ketenaanpakken; dat zijn: de aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen gericht op duurzame gewichtsvermindering, valpreventie bij zeer kwetsbare ouderen met een hoog valrisico, Welzijn op Recept om toegang naar het sociale domein te verbeteren. En Kansrijke start om kinderen het best mogelijke begin van hun leven te geven.

Bouwen aan netwerken

Hoewel we stuiten op uitdagingen rond de implementatie, werken we nauw samen met landelijke organisaties om deze knelpunten in het zorgsysteem snel op te lossen. Daarnaast bouwen we samen met zorgaanbieders en gemeenten aan sterke netwerken, zodat deze ketenaanpakken voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar komen.

Regionale afspraken

Maar onze ambitie op preventie reikt verder. In de regioplannen is veel aandacht voor preventie en wordt een breed scala aan maatregelen voorgesteld. Sommige vragen om nadere uitwerking in transformatieplannen en andere vooral om betere afspraken in de samenwerking tussen zorgaanbieders. Wij zetten ons in om tot goede afspraken te komen in de regio en met zorgaanbieders.

Stand van zaken 5 speerpunten

Valincidenten hebben veel impact op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Ze leiden jaarlijks tot hoge kosten in de spoedeisende zorg. Valpreventie bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de valrisicotest, de valrisicobeoordeling en een advies op maat met de in te zetten interventies om het hoge valrisico weg te nemen of te verminderen. Alleen ouderen met een hoog valrisico bij wie op grond van de valrisicobeoordeling is vastgesteld dat zij als gevolg van onderliggend lijden zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut, kunnen een valpreventieve beweeginterventie uit de basisverzekering vergoed krijgen. Voor andere categorieën wordt de valpreventieve beweeginterventie gefinancierd door de gemeente.

Waar je wieg staat, heeft invloed op je gezondheid op latere leeftijd. Dat kan anders vinden wij! Elk kind verdient een kansrijke start. Dat begint bij zijn eerste 1000 dagen die zo bepalend zijn voor een gezond leven. Vanaf 2024 richten gemeenten een ketenaanpak ‘kansrijke start’ in, zo spraken we in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) af. In die aanpak worden bijvoorbeeld ook handvatten opgenomen voor (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties. Zodat zij hun kind die kansrijke start kunnen geven. Op onze beurt zorgen we ervoor dat verloskundigen en kraamverzorgenden moeder en kind hierbij optimaal kunnen helpen. Het Zorginstituut Nederland heeft van een aantal interventies in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start verduidelijkt of ze verzekerde zorg zijn.

In het GALA spraken we af dat gemeenten de sociale basis versterken. Want we leven in een onzekere tijd waardoor de sociale samenhang onder druk staat. Denk aan mensen met financiële zorgen of die zich eenzaam voelen. Meldt iemand zich bij de huisarts met psychosociale klachten door bijvoorbeeld eenzaamheid? Dan kan de huisarts zijn patiënt doorverwijzen naar een welzijnscoach (Welzijn op Recept). De welzijnscoach begeleidt patiënten naar laagdrempelig aanbod in de wijk. Daarbij ligt de focus op wat mensen kunnen en willen. We maken afspraken over (onderdelen van) Welzijn op Recept binnen Meer Tijd voor de Patiënt. Zilveren Kruis richt samen met de regio-organisatie en de gemeente de ketenaanpak Welzijn op Recept in. 

We dragen actief bij aan gezondheid en zorg. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is gericht op gedragsverandering en gewichtsvermindering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Het doel is duurzame gedragsverandering en een gezond gewicht te bereiken.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is afgesproken dat zorgverzekeraars en gemeenten uiterlijk op 1 januari 2024 in elke regio starten met het toegankelijk maken van een ‘ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ in meerdere gemeenten.

Vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) is vergoeding van deze ketenaanpak uit het basispakket mogelijk. Bij vaststelling van een matig GGR of hoger volgt verwijzing naar een Centraal Zorgverlener (CZV). De CZV voert een uitgebreide intake en een brede inventarisatie van de achterliggende problematiek uit en stelt een plan van aanpak op. Als uit het plan van aanpak gemotiveerd blijkt dat het kind op een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is aangewezen, is er naast recht op een GLI ook recht op verdere begeleiding en coördinatie van de CZV.

Gezonder leven is leuker en makkelijker met Actify

Voeding, beweging en ontspanning zijn de ingrediënten voor een gezond lijf en een vitale geest. Vitaliteitscoach Actify motiveert op elk niveau om gezonde gewoontes te vormen. Stap voor stap, op wetenschappelijke basis. De gratis app biedt recepten, meditaties en workouts. Leuke en kleine oefeningen die je altijd en overal kunt doen. Zo helpt Actify bij het creëren van een gezonde leefstijl op maat.

  • Gratis alles-in-een gezondheid app
  • Past binnen elke dagelijkse routine
  • Persoonlijk en flexibel
  • Bewezen effectief
  • Boordevol handige functies

Meer weten over Actify

Gezondheid dichterbij met werkgevers

Een groot deel van de bevolking werkt. Werkgevers hebben in toenemende mate te maken met arbeidsmarktkrapte en een groot belang bij inzetbare medewerkers. Gezondheid is daar onderdeel van. Vanuit de medewerker bezien is inzetbaar zijn een belangrijk onderdeel van zijn/haar gezondheid. Via werkgevers kan er goed en snel worden gestuurd op preventie van uitval en zorg. Dit kan door te investeren in de gezondheid van medewerkers, door het aanbieden van tips en tricks en (innovatieve) oplossingen die bijdragen aan de inzetbaarheid en (mentale) gezondheid.

Lees meer over ons gezond ondernemen platform

Ook interessant

Kwaliteit

De kwaliteit van de Nederlandse zorg verbetert continu binnen de kaders van betaalbaarheid en toegankelijkheid.

Duurzaamheid

De zorgsector in Nederland drukt een stempel op het milieu, maar maakt voortgang dankzij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0).

Acute zorg

Acute zorg vraagt om herontwerp.