Acute zorg

Het goed en vernieuwd inrichten van acute zorg is essentieel om deze zorg toegankelijk te houden. Daarbij raakt het transformeren ervan niet alleen de huisartsenposten en de spoedeisende hulpen maar vraagt ook verandering van andere zorgaanbieders. We stimuleren dat multitraumazorg wordt geconcentreerd in een kleiner aantal traumacentra die voldoen aan de landelijk geldende volumenormen. Hiermee wordt voor deze zorg die van levensbelang is betere kwaliteit geleverd. En laagcomplexe zorg waar dat kan juist dichtbij.

Zorgcoördinatiefunctie en -verblijf

Samen met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken we daarvoor plannen. Zo is in iedere ROAZ-regio in 2024 de zorgcoördinatie ingericht of opgeschaald door minimaal de huisartsenposten, ouderenzorg en ambulance. En heeft elke regio een goed functionerende coördinatiefunctie verblijf voor huisartsen en spoedeisende hulpen die zoeken naar een passende plek voor hun patiënten.

Ook interessant

Preventie

Een gezondere toekomst door preventie.

Kwaliteit

De kwaliteit van de Nederlandse zorg verbetert continu binnen de kaders van betaalbaarheid en toegankelijkheid.

Ouderenzorg

Voorbereid ouder worden met eigen regie.