Gegevensuitwisseling en datadeling

Hybride en digitale zorg dragen bij aan goede en veilige zorg voor de patiënt en cliënt door de juiste informatie op de juiste plek beschikbaar te hebben. Ook zorgen ze voor verlichting van de werkdruk van zorgverleners. Hiervoor zijn elektronische gegevensuitwisseling en datadeling essentiële randvoorwaarden.

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving is de basis

Wil je patiëntgegevens optimaal gebruiken dan moeten deze goed beschikbaar en herbruikbaar zijn voor het primaire zorgproces en secundaire doeleinden. Via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving zijn de gegevens beschikbaar voor zowel de patiënt/client als voor de zorgverleners in zijn netwerk. Partijen werken samen aan invulling van randvoorwaarden zodat elektronische gegevensuitwisseling de standaard wordt.

Een goed voorbeeld is het programma Met Spoed Beschikbaar dat de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg versneld invoert. Hierbij delen huisartsenpost (HAP), ambulancepersoneel en spoedeisende hulp artsen informatie over spoedeisende patiënten waardoor de juiste zorg op de juiste plek gegeven kan worden.

Lees meer over de randvoorwaarden in de Gezamenlijke Ambities van zorgverzekeraars voor de zorg.