Contracteren zittend ziekenvervoer

Vanaf 1 januari 2020 verzorgt Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) het zittend ziekenvervoer voor Zilveren Kruis.

Beleid 2020-2022

Planning

Datum Onderwerp
 12 juli 2019  Publicatie inkoopbeleid
 9 augustus 2019 Sluitingsdatum vragen stellen om 12:00 uur
16 augustus 2019
Publiceren vraag-en-antwoordronde 1
23 augustus 2019  Sluitingsdatum vragen stellen uitsluitend over vraag-en-antwoordronde 1 om 12:00 uur
28 augustus 2019 Publiceren vraag-en-antwoordronde 2
6 september 2019 Sluitingsdatum indienen inschrijvingen om 9:00 uur
6 september 2019 Start Beoordelingsfase
12 september 2019 Voorlopige verlening
27 september 2019 Definitieve verlening
27 september 2019 Start implementatiefase
30 september 2019 Sluiten overeenkomst
12 november 2019 Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg via de Zilveren Kruis Zorgzoeker
1 januari 2020 Start uitvoering overeenkomst zittend ziekenvervoer

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61