Generieke header

Fysiotherapie

 

 

De praktijk heeft een behandelindex die op praktijkniveau kleiner is of gelijk is aan 113 in de periode januari tot en met december 2018. De behandelindex is één van de plusvoorwaarden (Bijlage 12 Plusvoorwaarde 1.4 Doelmatigheid (pdf)).

De landelijke behandelindex en spiegelinformatie 2018 is medio juni 2019 beschikbaar

De behandelindex en de spiegelinformatie 2018 wordt dit jaar voor het eerst landelijk berekend. Het leek erop dat de informatie al begin juni beschikbaar zou komen, maar de oplevering van de cijfers vindt nu toch medio juni plaats. Zodra de definitieve datum bekend is, maken wij die hier bekend.

De website spiegelinformatie fysiotherapeuten is beschikbaar

Op deze website spiegelinformatie fysiotherapeuten staat bijvoorbeeld informatie over de totstandkoming van de landelijke behandelindex. Door de praktijkeigenaar of door een aangewezen praktijkvertegenwoordiger kan nu al een account worden aangemaakt. Zodra de BI-cijfers beschikbaar zijn kan de praktijk via dit account de spiegelinformatie en BI 2018 inzien en downloaden.

Is uw praktijk gevestigd in de provincie Friesland?

U ontvangt voor 2020 alleen een contractaanbod van DFZ en niet (meer) van Zilveren Kruis. In dit geval moet u voldoen aan de contractvoorwaarden van DFZ.

Vragen?

Heeft u vragen over wat deze BI-norm voor uw praktijk betekent? Wij adviseren praktijken even te wachten met het stellen van vragen totdat uw landelijke BI-cijfer beschikbaar is gesteld door Vektis. Specifieke vragen over de methodiek van de landelijke behandelindex kunt u stellen aan Vektis via SIF@Vektis.nl.

Pluspraktijken

Met PlusPraktijken maken wij maatwerkafspraken om de zorg voor de verzekerden duurzaam te verbeteren.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61