Aanvragen toestemming of nieuwe behandelperiode

Soms heeft u vooraf toestemming voor een behandeling van ons nodig. Of u moet een nieuwe behandelperiode aanvragen. Of u wilt een vervolgtraject voor het behandelen van etalagebenen laten openen. Dit kunt u allemaal eenvoudig online aanvragen.

Vraag toestemming aan voor 2 behandelingen op 1 dag

Is er een medische noodzaak om de patiënt meerdere keren op 1 dag te behandelen? Of gaat het om verschillende behandeltrajecten met afzonderlijke behandelplannen? Vraag dan online om toestemming.

Vraag een nieuwe behandelperiode aan

Ook het aanvragen van een nieuwe behandelperiode kunt u online doen. Als het gaat om een nieuwe operatie of behandeling aan andere lichaamszijde bijvoorbeeld. Of bij een behandeling na herbesmetting van COVID.

Vraag een nieuwe behandelperiode aan voor:

Vraag een nieuwe behandelperiode etalagebenen aan bij terugval

Heeft uw cliënt in het verleden een behandeltraject voor etalagebenen afgerond? En heeft uw cliënt nu een nieuwe verwijzing ontvangen in verband met een terugval? Vult u dan dit formulier in. Wij zorgen dan dat u opnieuw een traject kunt declareren.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.