Aanvragen toestemming of nieuwe behandelperiode

Soms heeft u vooraf toestemming voor een behandeling van ons nodig. Of u moet een nieuwe behandelperiode aanvragen. Of u wilt een vervolgtraject voor het behandelen van etalagebenen laten openen. Dit kunt u allemaal eenvoudig online aanvragen.

Vraag toestemming 2 behandelingen op 1 dag aan

Is er een medische noodzaak om de patiƫnt meerdere keren op 1 dag te behandelen? Of gaat het om verschillende behandeltrajecten met afzonderlijke behandelplannen? Vraag dan online om toestemming.

Vraag het openen vervolgtraject etalagebenen aan

Heeft uw cliënt de afgelopen 12 maanden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie uit de basisverzekering gehad in verband met etalagebenen? En heeft uw cliënt een nieuwe verwijzing gekregen in verband met een terugval? Vraag ons dan of we een vervolgtraject voor u openen.

Vraag een nieuwe behandelperiode aan

Ook het aanvragen van een nieuwe behandelperiode kunt u online doen. Als het gaat om een nieuwe operatie of behandeling aan andere lichaamszijde bijvoorbeeld. Of bij een behandeling na herbesmetting van COVID.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact met ons op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.