Beleid en contract fysiotherapie

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen en antwoorden

Uw praktijk en alle medewerkers dienen tijdig ingeschreven te zijn bij het praktijkkwaliteitsregister en succesvol een jaarcyclus te hebben doorlopen. Op dit moment is dat het Keurmerk Fysiotherapie. U leest in het inkoopbeleid aan welke andere voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Module Voortdurend Verbeteren. Voor vragen over toetreding neemt u contact op met het keurmerkfysiotherapie.nl/.

Ja, u mag patiënten met deze indicaties die vóór 1 januari 2022 bij u in behandeling zijn gekomen door behandelen. Vanaf 2022 vragen we aan fysiotherapeuten om klanten alleen zelf in behandeling te nemen wanneer zij zich aantoonbaar hebben verdiept en gespecialiseerd in mensen met deze aandoeningen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan vragen wij u om deze klanten door te verwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut die wél aan deze voorwaarde(n) voldoet.

Declaraties van patiënten die vóór 1 januari 2021 in behandeling waren in uw praktijk, kunt u ook na 1 januari bij ons declareren. Declaraties van nieuwe patiënten kunt u niet meer bij ons declareren. U mag de kosten hiervoor ook niet bij onze klant in rekening brengen. Wij verwachten dat u nieuwe klanten verwijst naar een praktijk waar Zilveren Kruis deze zorg heeft ingekocht of onze klant verwijst naar onze Zorgzoeker.

Ja, vanaf het moment dat u voldoet aan de voorwaarden voor het behandelen van klanten met bekkenbodemklachten kunt u de Module Verdiepen en Specialiseren met ons afsluiten. U moet deze wijziging wel aan ons doorgeven.

Er zijn meerdere netwerken die geschikt zijn. Een goed voorbeeld is Chronisch ZorgNet. Bij dit netwerk kunnen fysiotherapeuten uit het hele land zich aansluiten. Het netwerk borgt alle elementen die wij belangrijk vinden.

Nee dat kan niet. Zilveren Kruis contracteert voldoende zorgaanbieders om onze klanten goede zorg dichtbij huis te leveren. Daarom sluiten wij geen betaalovereenkomsten af met niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een betaalovereenkomst is een service naar onze klanten en geen recht voor zorgaanbieders. Het eerst aangewezen alternatief voor onze klanten die zorg afnemen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, is zelf de declaratie indienen op grond van de polisvoorwaarden.

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.