Beleid en contract fysiotherapie

Wilt u weten wat er volgend jaar voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Overeenkomst en planning

In het zorginkoopportaal van VECOZO zetten wij een aanbieding voor u klaar. Bekijk de planning in het inkoopbeleid hierboven.

Vragen en antwoorden

Patiënten die vóór 1 januari 2021 in behandeling zijn bij een zorgaanbieder die niet is aangesloten bij ParkinsonNet of Chronisch ZorgNet, mogen bij hun zorgaanbieder onder behandeling blijven. Dit geldt ook voor patiënten die na een onderbreking, terug onder behandeling komen.

Declaraties van patiënten die vóór 1 januari 2021 in behandeling waren in uw praktijk, kunt u ook na 1 januari nog bij ons declareren. Declaraties van nieuwe patiënten kunt u niet meer bij ons declareren. U mag de kosten hiervoor ook niet bij onze klant in rekening brengen. Wij verwachten dat u nieuwe klanten verwijst naar een praktijk waar Zilveren Kruis deze zorg heeft ingekocht of onze klant verwijst naar de Zorgzoeker van Zilveren Kruis.

Het KNGF Plusprogramma ondersteunde praktijken bij de uitvoering van de Plusvoorwaarden 2020 van Zilveren Kruis. Daarover hadden wij samenwerkingsafspraken gemaakt. In 2021 komen de plusvoorwaarden te vervallen en hebben wij de samenwerking met KNGF Plusprogramma opgezegd. Wij hebben de afgelopen tijd ook gesprekken gevoerd met het KNGF, echter zij voeren geen onafhankelijk praktijkkwaliteitsregister en zijn daarom ook geen partij voor de module Voortdurend Verbeteren.

U moet uw praktijk aanmelden bij een door Zilveren Kruis erkend praktijkkwaliteitsregister. Op dit moment is dat Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Ga naar keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/aanmelden om u aan te melden. Verder moet u ervoor zorgen dat uw praktijk op 1 december 2020 voldoet aan de voorwaarden van het praktijkkwaliteitsregister. Ga naar keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/kwaliteitscriteria of neem contact op met Keurmerk Fysiotherapie op 038 303 16 00.
Voor de modules Voortdurend Verbeteren ontvangt u een opslag op de tarieven van de overeenkomst fysiotherapie 2021. Deze tarieven zijn onderdeel van de overeenkomst Fysiotherapie. Deze worden 7 oktober 2020 in het zorginkoopportaal van Vecozo getoond.
Uiterlijk 1 juni leest u op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/fysiotherapie welke informatie u tijdens de contractering bij ons moet aanleveren, om te kunnen beoordelen of uw praktijk in aanmerking komt voor de module Samenwerking in de Regio.

Nee dat kan niet. Zilveren Kruis contracteert voldoende zorgaanbieders om onze klanten goede zorg dichtbij huis te leveren. Daarom sluiten wij geen betaalovereenkomsten af met niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een betaalovereenkomst is een service naar onze klanten en geen recht voor zorgaanbieders. Het eerst aangewezen alternatief voor onze klanten die zorg afnemen bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, is zelf de declaratie indienen op grond van de polisvoorwaarden.

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Lees er meer over in ons zorginkoopbeleid. Bekijk ook andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.

Ga naar het zorginkoopbeleid 2021