Beleid en contract fysiotherapie

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen en antwoorden

Uw praktijk en alle medewerkers dienen tijdig ingeschreven te zijn bij het praktijkkwaliteitsregister en succesvol een jaarcyclus te hebben doorlopen. Op dit moment is dat het Keurmerk Fysiotherapie. U leest in het inkoopbeleid aan welke andere voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Module Voortdurend Verbeteren. Voor vragen over toetreding neemt u contact op met het keurmerkfysiotherapie.nl/.

Er zijn meerdere netwerken die geschikt zijn. Een goed voorbeeld is Chronisch ZorgNet. Bij dit netwerk kunnen fysiotherapeuten uit het hele land zich aansluiten. Het netwerk borgt alle elementen die wij belangrijk vinden.

Nee dat kan niet. Zilveren Kruis contracteert voldoende zorgaanbieders om onze klanten goede zorg dichtbij huis te leveren. Daarom sluiten wij geen betaalovereenkomsten af met niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een betaalovereenkomst is een service naar onze klanten en geen recht voor zorgaanbieders. Het eerst aangewezen alternatief voor onze klanten die zorg afnemen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, is zelf de declaratie indienen op grond van de polisvoorwaarden.