Vragen en antwoorden

Wij kiezen voor een tweejarige overeenkomst om oefentherapeuten een duidelijke lijn te bieden. In deze 2 jaar bepalen oefentherapeuten zelf welke keuzes zij maken in hun kwaliteitsontwikkeling. Om dit te ondersteunen maken we het mogelijk om tussentijds, namelijk per 2023, de module Leren door Inzicht of de Plusovereenkomst af te sluiten.

U ontvangt een vragenlijst voor de Basisovereenkomst oefentherapie. Wilt u in aanmerking komen voor de Module Leren door Inzicht of Plusovereenkomst? Dan leest u in het inkoopbeleid aan welke voorwaarden u moet voldoen om de module Leren door Inzicht of plusovereenkomst af te kunnen sluiten.

Als u in 2021 een overeenkomst had met De Friesland ontvangt u in 2022 automatisch een contractaanbod voor 2022-2023 van Zilveren Kruis.

Ja, Zilveren Kruis koopt niet selectief in onder het contract oefentherapie.

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Lees onze visie