Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Vragen & antwoorden

Digitale contractering is een middel dat we inzetten om het contracteringsproces efficiënter in te richten, waardoor u een vermindering van de administratieve lasten heeft.

Heeft u digitaal met ons een overeenkomst afgesloten? U ontvangt uiterlijk 15 september via de uitvraagmodule in VECOZO een vragenlijst. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u na het invullen van de vragenlijst de overeenkomst inzien en ondertekenen in de contracteermodule.

Heeft u al een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst te doorlopen? Dan nemen we uw input mee in ons financieel voorstel. Deze contacten zullen per e-mail verlopen. Ook ontvangt u de prijslijst 2021 via het onderhandelportaal van VECOZO.

Heeft u in 2019 een tweejarig contract getekend? Dan ontvangt u van ons alleen een prijslijst 2021 via VECOZO. De prijslijsten voor 2021 bieden wij in september 2020 aan via VECOZO.

Voldoet u per 1 januari 2021 niet aan de algemene kwaliteitsvoorwaarden die van toepassing zijn? Dan sluiten wij met u geen overeenkomst.
Ontbreekt er een declaratiecode in de prijslijst? Geef dit via het contactformulier aan ons door. Vermeld daarbij uw AGB-code, de betreffende declaratiecode en een onderbouwing waarom u deze declaratiecode wilt toevoegen. U ontvangt bericht of het akkoord is om de betreffende code toe te voegen met bijhorend tarief.

Door het maken van slimme keuzes door partijen, het inzetten van vernieuwende concepten en het beter benutten van mensen en middelen denkt Zilveren Kruis dat het mogelijk is om meer zorg te leveren binnen de bestaande financiële kaders. We denken dan aan het maken van profielkeuzes, geen onnodige zorg te leveren, meer zorg naar de eerste lijn of naar huis te verplaatsen. Hiermee kan de groeiende zorgvraag op korte en middellange termijn worden opgevangen.

Met ziekenhuizen in onze kernregio maken we een meerjarige afspraak (‘transitieafspraak’) die financiële zekerheid biedt en ziekenhuizen beloont voor het stimuleren van gepaste zorg en verplaatsing van zorg naar huis.

We willen reële volumes inkopen tegen reële prijzen. De afgelopen jaren was er sprake van overdekking: er is meer zorg geleverd dan in de prijslijst is opgenomen. Hieruit blijkt dat de prijzen te hoog waren. Deze overdekking corrigeren we daarom in de prijzen. Daartegenover staat dat we een reëel volume inkopen op basis van de realisatie. We kopen dus meer zorg in tegen lagere prijzen.