Declareren mondzorg

Informatie over declareren voor aanbieders van mondzorg. Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Declareren zonder overeenkomst

U kunt ook zonder schriftelijk of digitaal afgesloten overeenkomst direct bij ons declareren. Deze declaraties verwerken we volgens onze algemene voorwaarden.

Bekijk de 'Algemene voorwaarden' (pdf)

COV check

Voorkom afwijzingen op verzekeringsrecht.

Lees meer over de COV check

Belangrijk bij het declareren

In de prestatiecodelijst Vektis (COD-981) zijn prestatiecodes opgenomen, waarbij het verplicht is om de indicatie boven- en/of onderkaak te vermelden. De prestatiecodelijst Mondzorg vindt u op de website van Vektis. Ook vindt u de prestatiecodelijst op de website van de NZa. Op restitutienota's vermeldt u ook de indicatie boven- en/of onderkaak. Voor de bovenkaak vult u indicatie 1 in en voor de onderkaak indicatie 2. Declaraties zonder indicatie krijgen met Vektis de afwijzing '3903 indicatie boven/onder tandheelkunde ontbreekt of is onjuist'.

Als er een machtiging is afgegeven vanuit de bijzondere tandheelkunde is het vanuit de Vektis invulinstructie verplicht het veld 'soort bijzondere tandheelkunde' te vullen in uw declaratie. Is het veld niet ingevuld met een waarde? Dan wordt de prestatiecode afgewezen in uw declaratie.

Let op! In onderstaande situatie vult u niet het veld soort bijzondere tandheelkunde:

De mesostructuur en klikgebitten (J-codes)

Deze behandelingen vallen onder de reguliere aanspraak uit de basisverzekering net zoals de conventionele prothesen (P-codes). Dit geldt voor volgende prestatiecodes:

2023 en 2024

J070, J071, J072, J073, J080, J081, J082, J083, J084, J085, J086, J087, J088, J100, J101, J102, J103, J104, J105, J106, J107, J108, J109 en J184 (vanaf 2024).

2022

J41, J42, J43, J45, J50, J51, J52, J53, J54, J55., J56, J57, J58, J70, J71, J72, J73, J74, J75, J76, J77, J78.

 1. U declareert 100% en wij betalen u het verzekerde deel (in veel gevallen 75% van de declaratie) uit:
  De andere mogelijkheid is om het volledige bedrag inclusief eigen bijdrage te declareren. Wij zullen dan het verzekerde deel (zowel basisverzekering, aanvullende verzekering en tandverzekering mits verzekerd) uitbetalen. De afgewezen declaratieregels kunt u factureren aan uw patiënt.
 2. U declareert 75% en wij betalen u het volledige gedeclareerde bedrag uit:
  U kunt ervoor kunnen kiezen om alleen het verzekerde deel (basis verzekering) bij ons in te dienen en direct de eigen bijdrage door de patiënt te laten betalen. Wij betalen u het volledige gedeclareerde bedrag uit (mits verzekerd). De patiënt zal dan de eigen bijdrage nota naar de verzekeraar sturen voor een eventuele dekking uit de aanvullende verzekering.

Hoe u wilt declareren 100% of 75%, geeft u aan in uw software. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.

Voor de correcte verwerking van uw declaraties adviseren wij u de behandeljaren gescheiden aan te leveren.

De indientermijn voor declareren is 9 maanden. Her-declaraties kunnen tot 90 kalenderdagen, na het vrijgeven van de retourinformatie door VECOZO, worden ingediend.

U kunt op de volgende manieren digitaal bij ons declareren:

 1. Algemene voorwaarden
  - Rechtstreeks declareren zonder schriftelijk of digitaal afgesloten contract.
  - U krijgt het verzekerde deel vergoed. De zorgaanbieder brengt zelf het onverzekerde deel bij de cliƫnt in rekening.
  - Betaaltermijn 30 dagen; kan ook via factoringmaatschappijen of servicebureau.
 2. Overeenkomst
  De zorginhoudelijke overeenkomst wordt digitaal afgesloten. U kunt niet kiezen voor overname van het debiteuren- en incassorisico voor declaraties aan Zilveren Kruis. U declareert via VECOZO of via factoringmaatschappijen of servicebureau.

Op de website van de NZa staat een lijst van prestaties waarbij het elementnummer te specificeren is.

In de Regeling Mondzorg wordt aangegeven dat bij de declaratie door de zorgaanbieder duidelijk moet worden gemaakt op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft. Dit laatste indien dit specificeerbaar is. De NZa heeft samen met de beroepsorganisaties van aanbieders in de mondzorg en zorgverzekeraars een lijst opgesteld. Bekijk de prestatiecodelijst.

Op de website van de NZa staat nog veel meer handige informatie over uw rekening.

Vragen & antwoorden

Heeft u een algemene vraag? Bijvoorbeeld over VECOZO of Vektis? Kijk dan bij declareren voor zorgaanbieders.

Bij het maken van het eerste kunstgebit na het trekken van de laatste gebitselementen kunt u kiezen voor een tijdelijk volledig kunstgebit (P023) of een volledig kunstgebit (P020, P021 of P022). Een tijdelijk volledig kunstgebit (P023) mag na een periode van 6 maanden machtigingsvrij vervangen worden. Kiest u voor P020, P021 of P022 (of hebt u vóór 2022 voor P21, P25 of P30 gekozen)? Dan gaan wij ervan uit dat het kunstgebit in ieder geval 5 jaar meegaat. Na 5 jaar mag deze voorziening machtigingsvrij vervangen worden.

Als de techniek- en materiaalkosten hoger zijn dan onze maximum techniek- en materiaalkosten is vooraf een machtiging nodig. Deze wordt digitaal aangevraagd via VECOZO.

U hoeft vooraf geen machtiging aan te vragen. Dit geldt voor de prestatiecodes J100, J101, J102, J103, J104, J105, J106, J107 en J108. 

Het is belangrijk de verdeling van de techniek- en materiaalkosten van de machtiging over te nemen in uw declaratie. Bijvoorbeeld, u dient de techniek- en materiaalkosten van de steg (J072) en de techniek- en materiaalkosten van het klikgebit (J080) apart te vermelden in de declaratie.

Waar vindt u de techniek- en materiaalkosten?

De gemachtigde bedragen vindt u in de toestemmingsbrief of op de machtiging in VECOZO. In onze maximale techniek- en materiaalkosten vindt u de uitsplitsing per prestatie.

Vermeld duidelijk op uw nota dat het gaat om een eigen bijdrage voor de verzekerde

Regelmatig komen wij nota’s tegen van verzekerden waarop niet staat vermeld dat het een eigen bijdrage nota betreft. Als de verzekerde deze nota eerder bij ons indient dan u uw declaratie indient, wordt uw nota onterecht afgewezen met het bericht 'Reeds gedeclareerd'. Vervelend voor de verzekerde, maar ook voor u.

Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u op de eigen bijdrage nota die u aan de patiënt meegeeft duidelijk vermeldt dat het een eigen bijdrage nota betreft. Eventueel kunt u uw softwareleverancier vragen hoe u dit kunt doen.

Te laat ingediende declaratie

Stuurde u een nota te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan vragen of wij deze opnieuw voor u in behandeling nemen.

Afgewezen declaratie

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.